سر فصل دوره های آموزشی

مجوعه مانا طب با برگذاری دوره های آموزشی به صورت کلاس های آنلاین و پکیج های آموزش اصول پروابندی گوسفند از صفر تا صد در سر فصل ریز می باشد :

فصل اول گوسفند پرواربندی :

۱_چرا دامداری ؟

۲_چرا پروابندی؟

۳_آشنایی با اصطلاحات .

۴_انتخاب محل مناسب برای دامداری؟

۵_خصوصیات جایگاه دام .

۶_بهداشت و ضد عفونی کردن جایگاه

۷_تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز در این صنعت

۸_آخور مناسب و شیوه درست دادن خوراک به گوسفندان

۹_نحوه خنک سازی و تنظیم دما و ایجاد رطوبت مطلوب در اخور

۱۰_آشنایی با این صنف و نحوه معاملات

۱۱_وزن مناسب در گوسفند زنده جهت خرید و فروش

۱۲_نحوه انتقال دام

۱۳_برسی خوراک های مختلف

۱۴_ آشنایی با اصول جیره های پروابندی

TMR15_توضیح نسبت ۷۰ به ۳۰ در پروار و نحوه مخلوط کردن خوراک دام

۱۶_ آموزش نحوه خوراک دادن به دام

۱۷_مفهوم ضریب تبدیل

۱۸_ دسترسی به آب برای دام و اشنایی با اندام های گوسفند

۱۹_پروابندی و نکات مدیریتی بره نر

۲۰_ نحوه رکورد گیری گوسفندان

۲۱_محاسبه میزان سود دامداری و دلیل تعداد بالا در آن

۲۲_آشنایی با وسایل ابتدایی و دامپزشکی در دامداری

۲۳_آشنایی با واکسن ها و دارو های رایج

۲۴_نحوه تیمار و مراقبت از دام ها

۲۵_ آشنایی با بیماری های شایع  در دامداری

بخش  دوم گوسفند داشتی :

۱_ چرا داشتی

۲_طرح توجیحی داشتی

۳_دوره جفتگیری مناسب

۴_آشنایی با فلاشینگ

۵_نکات اساسی در ۱۵ هفته اول بارداری

۶_نکات اسای و مهم در ۵ هفته آخر بارداری

۷_نکات دوره شیردهی

۸_علت مرگ و میر بره ها و جلوگیری از آن

۹_کریپ فیدینگ چیست ؟

۱۰_ایجاد ژن های چند قلو زایی

۱۱_ آموزش های تولید مثل زایش و مراقب های مربوطه

۱۲_بلوغ جنسی

۱۳_چرخه فحلی

۱۴_تشخیص فحلی و علائم آن

۱۵_روش های جفتگیری

۱۶_همزمان سازی فحلی

۱۷_مراحل زایمان و مراقبت های لازمه

۱۸_زایشگاه مناسب

۱۹_علت پنیرک زدن و درمان آن

۲۰_آشنایی با واکسن های دامی

۲۱_ شناخت نژاد های مختل

۲۲_ساختمان مناسب برای داشتی

۲۳_نحوه شیر خواری بره تا زمان شیر گیری

۲۴_آشنایی با بیماری های رایج

۲۵_اموزش روش های شماره گذاری

۲۶_آموزش شناسنامه دار کردن گوسفند

۲۷_نحوه اصلاح نژاد و خرید دام

۲۸_تغذیه مناسب در گوسفندان

۲۹_اموزش روش تلقیح مصنوعی

۳۰_آشنایی با بیماری های تولید مثل

۳۱_نحوه ایجاد دمای مناسب و مطلوب

۳۲_آموزش  مدیریت تغذیه دام ها

۳۳_ اموزش روش های سنتی نیمه صنعتی و صنعتی

۳۴_تشخیص سن دام

۳۵_ آشنایی با سخت زایی

۳۶_شناخت اندام های گوسفند

۳۷_تشخیص آبستنی در دام

۳۸_آموزش رعایت بهداشت و ضد عفونی کردن جایگاه دام

تمامی کلاس ها به صورت غیر حضوری و آنلاین می باشد همچنین پکیج ها در قالب فیلم آموزشی قابل دانلود می باشد .