مخصوص ثبت نام دوره های آموزشی زمان دار

ثبت نام دوره آموزشی پرورش گوساله

پرورش گوساله 

یادگیری دامداری به صورت کاملا علمی 

دوره آموزشی : 10 ساعت

مدرس : دکتر ماکان هادی زمانی

هزینه شرکت در دوره :1/890/000 تومان می باشد 

شماره کارت دکتر زمانی

شماره موبایل دکتر زمانی