جوش شیرین

درمان اسهال گوساله با جوش شیرین- درمان اسهال گاو-درمان اسهال گوساله

دراین مقاله به شرح بیماری اسهال گوساله عوامل ایجاد اسهال در گوساله و علایم ظاهری نشان دهنده اسهال و درمان اسهال گوساله پرداخته شده است.

ادامه مطلب