گوسفند رومانوف

آشنایی با نحوه پرورش گوسفند رومانوف

گوسفند رومانوف به تازه گی در ایران نژادی از گوسفندان خارجی مورد توجه قرار گرفته است.ما در این مقاله به بررسی گوسفند رومانوف یا در نوشتار دیگر گوسفند رومانف می پردازیم .چون این کلمه روسی است هر دو نوشتار هم صحیح است. تاریخچه گوسفند رومانوف گوسفندهای رومانوف از دره ولگا ، در شمال غربی مسکو هستند. نام این نژاد برگرفته از شهر رومانوف است. این حیوانات برای اولین بار در خارج از روسیه در قرن 18 مورد توجه قرار گرفتند. به زودی ، آنها به آلمان و سپس به فرانسه وارد شدند. دولت کانادا در سال 1980  تعداد 4 قوچ و 14 راس گوسفند خریداری کرد و آنها به مدت 5 سال در قرنطینه قرار گرفتند. و برخی از حیوانات پس از آزمایش به ایالات متحده برده شدند. رومانوف (ژن خالص )  از نظر ژنتیکی برای نژادهای گوسفند آمریکای شمالی و...

ادامه مطلب