گوسفند رومانوف

معایب رومانف-معایب گوسفندان رومانوف-معایب نژاد رومانف

معایب رومانف ازمعایب رومانف و مزایای پرورش آن در ایران  بگوییم نژادهای رومانوف دارای مزایای زیادی هستند و برای اهداف مختلفی خدمت می کنند. اما دلایلی  وجود دارد که آن را برای کشاورزان گزینه ای می کند. این گوسفندها به طور روزانه سابقه افزایش وزن مناسب  ندارند. نرخ سود آهسته است و برای به دست آوردن و رشد خوب به زمان بیشتری نیاز دارد. این امر مستلزم مراقبت و هزینه اضافی برای غذای آنها است. پروتئین ها و مکمل های کربوهیدرات برای سرعت بخشیدن به افزایش مورد نیاز است. برای بهبود این عیب ، کشاورزان آنها را با نژادهای دیگر پرورش می دهند. نژادهای گوسفند با سابقه خوب برای تربیت با گوسفند رومانوف ترجیح داده می شود. طعم گوشت رومانف به ذایقه ایرانی ها خوش نمی آید و کمتر مصرف می کنند.بعضی از مصرف کنندگان می...

ادامه مطلب