معاینه گاو و گوسفند آنلاین رایگان دامپزشک آنلاین

مانا طب به منظور رفاه حال دامدارن تصمیم گرفته که به دامداران در موارد حاد و اضطراری خدمات معاینه گاو و گوسفند بصورت آنلاین ارائه دهد. معاینه دام و مشاوره درباره بیماری ها رایگان می باشد.

ادامه مطلب