گوسفند شال

گوسفند شال بررسی تخصصی ویژگی ها و قیمت همراه با عکس

گوسفند شال گوسفند شال این نژاد زیبا در دسته گوسفند سنگین دنبه گوشتی قرار می گیرند. دنبه دار است و وزن دنبه آن هم سنگین است . این به این معناست وقتی می خواهید گوسفند زنده  شال را ذبح کنید حتما باید بدانید که مقداری از پول گوشت خریداری شده شما صرف خرید دنبه می شود.  علاوه بر این از نظر شیردهی و پشم نیز در عالی است. همانطور که معمول است نام گوسفندان را از نام منطقه ای که درآن به طور معمول زندگی کرده اند گرفته شده است. اما چرا نام این نژاد را شال گذاشته اند؟ دلیل نام گذاری این گوسفندان محل زندگی اولیه آنها شهر شال در استان قزوین است .در تقسیمات فعلی در شهرستان بووین زهرا قرار گرفته است رودخانه ای بزرگ در آن جریان داشته است که باعث شده آب کافی و...

ادامه مطلب