بره پرواری

رشد سریع بره پرواری-پرواربندی بره-محرک رشد بره

رشد سریع بره پرواری رشد سریع بره پرئاری مستلزم فراهم آوردن مواد و شرایط لازم برای رشد است . در انتهای این نوشتار شما با نحوه پروار کردن بره با کمترین هزینه و بیشترین بهره وری در مدت زمان کوتاه آشنا خواهید شد. بهترین راه برای پروار کردن بره چیست؟ پرورش دام باکیفیت برای فروش دربازار جهت کشتار نیازمند ترکیبی از تغذیه خوب، برنامه بهداشت حیوانات و مدیریت کلی است. این برنامه ها نباید به عنوان موضوعات جداگانه در نظر گرفته شوند، به ویژه هنگام تغذیه بره های پرواری . هنگامی که یک حیوان پروار دارید، باید به یاد داشته باشید که در حال پرورش یک حیوان جهت مصرف غذایی هستید و اهداف شما باید شامل تولید یک محصول ایمن، سالم و با کیفیت برای مصرف کنندگان باشد. اولین قدم در تولید محصول نهایی با کیفیت، انتخاب یک...

ادامه مطلب