محصولات تولیدی کارخانه

مکمل گوسفندی تابان

مکمل مخصوص گوسفند

اهمیت پری بیوتیک

امروزه در کشورهای پیشرفته مصرف آنتی بیوتیک ها به علت خطر باقیماندن آنها در تولیدات دامی و همچنین کاهش اشتها و رشد دام، به شدت در صنعت دامپروری محدود شده و جای خود را به پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها داده اند.

پری بیوتیک در لغت به معني “پيش نياز زندگي” است و مواد غیرقابل هضمی هستند که رشد رقابتی میکرو ارگانیسم های مفید را در مقابل میکرو ارگانیسم های مضر تحریک می کنند.پری بیوتیک ها مواد غذایی هستند که نسبت به هضم در قسمت فوقانی دستگاه معدی-روده ای مقاوم بوده و بصورت دست نخورده به ناحیه تحتانی روده می رسند ، در آنجا با اثر فیزیولوژیکی مستقیمی که دارند ، همچنین بوسیله تحریک اختصاصی رشد و فعالیت ترکیبات پروبیوتیک میکروفلور دستگاه معدی روده ای از جمله بیفیدوباکتریوم ، اکوسیستم دستگاه معدی-روده ای را تحت تأثیر قرار می دهند.

انواع پري بيوتيك ها :

پری بیوتیک ها بطور تیپیک الیگوساکاریدهایی هستند که از ترکیبی از الیگومرهای هگزوز با ظرفیت پلیمریزه شدن متغیر تشکیل شده اند. الیگوساکاریدها ممکن است بطور طبیعی در غذاهای خاصی مانند : میوه ها و سبزیجات وجود داشته باشند ، یا اینکه با بیوسنتز قندهای طبیعی پلی ساکاریدها تولید شده و بدلیل خواص تغذیه ای شان به فرآورده های غذایی اضافه شوند. الیگوساکاریدهایی که در غذا وجود دارند از نظر ساختار شیمیایی متفاوت می باشند ، بویژه از نظر درجه پلیمریزاسیون (از ۲ تا ۲۰) و یا نوع هگزوز (مثل : گلیکوزیل ، فروکتوزیل ، گاالکتوزیل و زایلوزیل)

كربوهيدارت هاي غيرقابل هضم دستگاه گوارش شامل:

 1. اليگوساكاريدها  )فروکتوالیگوساکارید، ترانس-گالاکتوالیگوساکارید، گلوکوالیگوساکارید، اینولین، لاکتولوز، ئلاکتیتول، پیرودکسترین، لاکتیتول،الیگوساکاریدهای سویا، زایلوالیگوساکارید)
 1. قندهاي الكلي مانند سوربيتول و گزيتيول و …
 1. اسیدهای آلی
 1. نشاسته مقاوم
 1. فيبرهاي رژيمي
 1. اسانس های روغنی

اليگوساكاريدها

اليگوساكاريدهاتركيبات غذايي غير قابل هضمی مي باشند كه بطور سودمندانه اي برروي سلامتی میزبان اثرگذارند  و معمولا از کربوهیدرات های زنجیره کوتاهی از مونوساکاریدها می باشند. الیگوساکاریدها بوسیله تحريك گزينشي، بر تقویت رشد و فعالیت تعداد محدودی از باکتریهای موجود در روده بزرگ که عمدتا لاکتوباسیلها و بیفیدوباکترها است اثرات مفیدی برای میزبان داشته و در افزایش سلامتی فرد موثرند.”

برخی از الیگوساکاریدها رشد میکروارگانیسم های مفید در روده را افزایش داده و بقیه بر سر محل های اتصال با باکتری های پاتوژن رقابت می کنند. معمولا دیواره ی سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه به عنوان منبع الیگوساکارید استفاده می شود،که بتاگلوکان و مانان الیگوساکارید آن مورد استفاده قرار می گیرد. پری بیوتیک هایی که بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته اند ، حاوی مانان الیگوساکاریدها  (MOS) می باشد. MOS از لایه خارجی دیواره سلولی مخمر(ساکارومایسس سرویسیه) بدست می آیدو بتاگلوکان که از لایه ی داخلی دیواره سلولی مخمر بدست می آید.

مانان الیگوساکارید :

 1. مانان الیگوساکارید گیرنده های مکمل باکتری های بیماری زا مانند سالمونلا، ای کولای و… را دارا هستند واز تشکیل کلونی و اتصال این باکتری ها به غشای روده جلوگیری می کنند.
 2. سبب افزایش ترشح ایمونوگلوبولین ها می شود که به این طریق از اتصال باکتری های بیماری زا یا سموم آنها به اپی تلیوم روده جلوگیری می کند.
 3. به عنوان منبع تغذیه ای برای باکتری های فلور دستگاه گوارش به حساب می آیند و به این طریق تعداد باکتری های فلور را افزایش داده که در روند رقابت با باکتری های بیماری زا سبب تقویت سیستم ایمنی می گردد.
 1. از جذب مایکوتوکسین توسط دستگاه گوارش ممانعت می کنند.

بتا گلوکان :

 1. موجب افزایش تحریک تولید و فعالیت سلول های بیگانه خوار(ماکروفاژها و نوتروفیل ها) می شود.
 2. موجب افزایش ترشح موکوس در روده شده که به نوبه ی خود از اتصال بیماری زاها به غشای داخلی روده جلوگیری می کنند و ایمنی را افزایش می دهند.
 3. جاذب برخی از سموم قارچی (زیرالنون) می باشد.

قندهای الكلی

مانیتول، سوربیتول و زایلیتول (یا گزیلیتول) از جمله این مواردند.

۱– سوربیتول:
سوربیتول فرم الكلی ساكارز است كه در میوه ها و سبزی ها به طور طبیعی موجود بوده و از شربت ذرت به دست می آ‌ید. به عنوان حامل ویتامین ها که تامین کننده انرژی است و نیز به عنوان لاکساتیو اسموتیک به منظور تسهیل دفع فرآورده های سمی تولید شده در دستگاه گوارش عمل می کند.
۲– مانیتول:
فرم الكلی مانوز است كه در آ‌ناناس، زیتون، سیب زمینی شیرین و هویج به طور طبیعی وجود دارد. از علف های دریایی استخراج شده ودر غذاهای رژیمی مصرف می شود. مانیتول در جلوگیری از کتوز در دام تاثیرگذار می باشد.
۳– زایلیتول ( قند چوب) :
درديواره نيشكر يك ماده آلي بنام XYLOSE وجود دارد كه با روش تخمير از باگاس جدا شده و سپس با هيدروليز به XYLOSE يا قند چوب كه يك قند ۵ تايي تبدیل ميشود.فرم الكلی زایلوز (گزیلوز) است وبه عنوان شیرین كننده در غذاهای رژیمی استفاده میشود. این نوع قند مواد مورد نیاز باکتری های لاکتوباسیل را فراهم کرده و باعث افزایش تکثیر آنها شده و بنابراین به فرآیند اثربخشی پروبیوتیکی آنها کمک می کند.

اسیدهای آلی

 

رشد فلور میکروبی در دستگاه گوارش گوساله تحت تاثیر PH محیط می باشد به گونه ای که باکتری های گرم مثبت در PH بین ۵/۴ تا ۷ فعالیت می کنند و محدوده ی فعالیت و رشد باکتری های گرم منفی PH ۷ تا۹ می باشد. اسیدهای آلی موجب کاهش PH دستگاه گوارش می شوند و در نتیجه محیط را برای رشد باکتری های بیماری زا نامناسب و محیط مطلوبی برای رشد باکتری های گرم مثبت فراهم می کنند. از طرفی این اسیدها با نفوذ به دیواره ی سلولی باکتری های گرم منفی در متابولیسم کربوهیدراتها و سنتز DNA اختلال ایجاد می کنند و به این صورت باکتری های گرم منفی از بین می روند.

اسید های آلی با ایجاد خاصیت اسیدی بیشتر در دستگاه گوارش موجب:
۱- افزایش عملکرد باکتریها ی مفید روده (باکتری اسید لاکتیک) می شوند.
۲- مانع رقابت باکتری های روده با میزبان در مصرف مواد مغذی موجود در خوراک می شوند.
۳- هضم و جذب مواد غذایی را بهبود می بخشند.
۴- مواد غذایی، کمتر اتلاف می شود.
۵ -در نتیجه باعث کاهش ضریب تبدیل و بهبود  رشد، تولید و بازدهی گله می شود.

با استفاده از اسید های آلی و جایگزینی آن به جای آنتی بیوتیک ها و کنترل باکتریهای بیماری زا می توان از تخریب بافت های روده جلوگیری کرد و باعث افزایش جذب مواد و افزایش جذب رطوبت مدفوع و به تبع آن کاهش رطوبت بستر و کاهش تولید متابولیت های سمی (آمونیاک و آمین ها) و کاهش عواقب ناشی از آن می شود و به این ترتیب اسیدهای آلی موجب کاهش رطوبت بستر و کاهش گاز آمونیاک می  گردند. علاوه بر این اسیدهای آلی غیر یونیزه قادر به نفوذ از خلال غشا دیواره سلولی باکتری و ورود به داخل سیتوپلاسم باکتری هستند. ورود این اسیدها در دسته ای از باکتری ها که باکتری های حساس به PH نامیده می شوند سبب مختل شدن فیزیولوژی طبیعی آنها خواهد شد.

مزیتهای اسیدهای آلی:

 1. اسید های آلی در شرایط نامطلوب(استرس)  به فعالیتشان ادامه می دهند.
 2. حساسیت به PH پایین ندارد و بنابراین نیازی به حامل خاصی برای رسیدن به بافت هدف ندارند و به راحتی قابل مصرف می باشد.
 3. مراحل فرآوری و ذخیره مواد خوراکی، در هنگام پلت کردن و حضور برخی از مواد نگه دارنده هیچگونه اثری بر آنها ندارد.

نشاسته مقاوم

شواهد بیانگر تاثیر این ترکیب بر باکتریهای بیفیدوباکتر و لاکتوباسیلی ها خواهد بود. نشاسته مقاوم شامل حجمی از نشاسته است که در روده کوچک گوساله ها به هضم مقاومت دارند و توسط باکتريهاي روده بزرگ تخمیر می شوند و تولید محصولات مختلفی از جمله اسیدهاي چرب با زنجیر کوتاه می‌کنند. از دیگر محصولات می توان به بوتیرات، پروپیونات و استات نام بردکه منبع انرژي براي کلونسیتها(سلول هاي داخلی کلون)می باشند. از مزایاي دیگر اسیدهاي چرب زنجیر کوتاه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. ۱٫افزایش جریان خون کلونی
 2. ۲٫کاهش مفیدpH خون در لومن به فرآهمی مواد معدنی کمک میکند و باعث کاهش رشد باکتريهاي بیماريزا میگردد.
 3. ۳٫کمک به رشد غیر طبیعی سلولهاي کلون.

براي درك بهتر خصوصیات فیزیکی انواع نشاسته مقاومی که وجود دارند ۳ نوع زیر مجموعه براي آن مشخص شده است:

 1. نشاستهاي که از نظر فیزیکی قابل جذب براي دیواره سلولی دستگاه گوارش نیست،مانند دانه ها.
 2. گرانولهاي نشاسته طبیعی که به لحاظ ساختار گرانولی نشاستهایشان از هضمشان محافظت میشود.
 3. نشاستهاي که از نظر شیمیایی تغییر یافته اند و به صورت طبیعی ایجاد نمیشوند بلکه با مقاومت در برابر هضم تولید میشوند.

فیبرهای رژیمی

 

فیبرها ترکیباتی با منشا گیاهی هستند که به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. فیبرهای محلول
 2. فیبرهای نامحلول

فیبرهای نامحلول از دستگاه گوارش عبور می کنند و طی عبور در دستگاه گوارش آب را به خود جذب می کنند و موجب افزایش حجم و نرم شدن مدفوع می گردند. نقش فیبر به عنوان یک اسفنج این است که میزان جذب آب را در پسماند غذای درون روده تعدیل نموده و مانع یبوست می گردد. در عین حال، فیبر عبوری از روده بزرگ نیزبدون تغییر دفع می شود. این مواد نه تنها از یبوست پیشگیری می کنند بلکه سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش را می کاهند.فیبرهای نامحلول در دستگاه گوارش دام یک شبکه سه بعدی بوجود می آورند که اسیدهای صفراوی و آنزیم ها می توانند در این شبکه به خوبی بر مواد مغذی اثر کنند و باعث تحریک رشد پرزهای روده شوند. بنابراین مصرف این فیبرهای نامحلول سبب بهبود عملکرد دستگاه گوارش و جذب بهینه ی مواد مغذی گردد. همچنین این فیبرها به مواد غذایی نمی چسبند و ویسکوزیته ی آن را کاهش می دهند که این ویژگی به جذب بیشتر مواد غذایی در دستگاه گوارش کمک می کند. در گوساله ها باعث رشد شکمبه شده و با حفظ آب در بدن، از وقوع اسهال جلوگیری می کند. با افزایش رشد پرزها، زمان از شیر گرفتن گوساله ها کمتر از دو ماه می گردد و گوساله به سمت نشخوار تشویق می شود. به طور کلی مصرف فيبر های نامحلول عامل مهمي براي تقويت باكتري هاي مفيد روده است و از این طریق به بهبود فلور میکروبی روده کمک کرده و از طریق رقابت، باکتری های گرم منفی حذف می شوند.

افزایش رشد پرزهای شکمبه در اثر مصرف فیبرهای رژیمی

توسعه ی پرزهای شکمبه در عدم مصرف فیبرهای رژیمی

اسانس های روغنی

توليد متان در نشخوار كنندگان محصول نهايي تخمير در شكمبه و نشان دهنده هدر روي انرژي خوراك هضم شده است. نشخوار كنندگان در هر روز مي توانند ۲۵۰ تا ۵۰۰ ليتر متان توليد كنند. متان توسط متانوژن هاي شكمبه اي، عمدتاً از Co2، H2 و تا حدودي از فرمات تشكيل مي شود. H2 و فرمات محصولات حد واسط تخمير هستند و بيشتر توسط متانوژنها و ساير باكتري ها استفاده مي شوند. رقابت براي H2 و فرمات بين ميكرو ارگانيسم ها مي تواند بر توليد متان و ساير متابوليسم ها در شكمبه اثر بگذارد و متعاقباً بر عملكرد نشخوار كنندگان تأثير داشته باشد. ميكرو ارگانيسم هاي شكمبه، مواد غذايي را تجزيه كرده، و اسيدهاي چرب فرار و پروتئين ميكروبي توليد مي كنند كه به عنوان انرژي و پروتئين در نشخوار كنندگان استفاده مي شود. ولي اين فرآيند تخمير داراي هدرروي انرژي (متان) و پروتئين (نيتروژن آمونياكي) است که ممكن است عملكرد توليدي حيوان را محدود كرده و آلاينده هايي را در محيط منتشر كند. گاوها ۲ تا ۱۲/۰ از انرژي خام (GE) مصرفي را به به صورت متان از دست مي دهند. اسانس های روغنی يا گياهان غني از روغن هاي ضروري در كاهش توليد متان مؤثر هستند. مكانيسم اثر اسانس های روغنی بر متان دقيقاً مشخص نيست ولي احتمالاً به خاطر اثر ممانعت كنندگي بر تجزيه پروتئين  بدون اثر بر VFA شكمبه،  ازت آمونياكي و جمعيت پروتوزوآيي است. اضافه كردن (g/d 1) اسانس روغنی با عصاره ادويه در جيره گاوهاي پرواري باعث كاهش، قابليت هضم تمام مواد مغذي شده و مواد مغذی را به صورت عبوری از شکمبه خارج می کند(p<0/05) . اما تخمير شكمبه اي و توليد متان تحت تأثير قرار می گیرد(کاهش تولید متان). اسانس های روغنی كه منشا گياهي دارند روي دستگاه گوارش اثر محرك داشته و باعث افزايش ترشح اسيد معده و ترشحات صفراوي و ساير آنزيم هاي هضمي مي شوند. اين مواد داراي  ويژگي هاي ديگري مثل تحريك سيستم ايمني ، كاهش واكنش هاي التهابي بافت و غشاء هاي مخاطي و نيز باعث كاهش اسهال و سلول هاي سوماتيك در شير مي شود. اسانس های روغنی بواسطه عطر وطعم مناسب باعث خوش خوراكي جيره شده و موجب افزايش مصرف غذا بخصوص در موارد استرس هاي ناشي از گرماي محيط مي شود و افزایش هضم و جذب مواد مغذی و کیفیت گوشت و شیر را بدنبال دارند.

تاثیرات کلی اسانس های روغنی در دام:

باعث ارتقاء سیستم ایمنی و افزایش تولید و کیفیت شیر و گوشت شده و فعالیت های شکمبه را بهبود می بخشد. همچنین در کاهش انواع استرس ها، مصرف آنتی بیوتیک ، شمار سلول های سوماتیک در شیرو مشکلات مفاصل و شکمبه می گردد.

 

اثرات سومند پری بیوتیک ها :

 1. پیشگیری و درمان عفونت ها
 2. کاهش بیماری های تنفسی
 3. کاهش استرس ها
 4. تولید اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه
 5. کاهش کلسترول سرم
 6. انتقال اسید های صفراوی
 7. کاهش تعداد سلول های سوماتیک
 8. سنتز ویتامین ها به خصوص ویتامین های گروه B و تنظیم سیستم ایمنی بدن
 9. رشد باکتریهای سودمند در جایی که باکتریهای مضر مستقر هستند و اصلاح جمعیت میکروبی روده
 10. کاهش  LDL یا لیپو پروتئین هایی با دانسیته کم جهت پیشگیری از تصلب شراین
 11. افزایش جذب کلسیم، منیزیم، آهن و روی و بهبود جذب مینرال
 12. کاهش واکنش های التهابی
 13. پیشگیری از کلونیزاسیون پاتوژن
 14. افزایش عملکرد دام
 15. کاهش آلودگی لاشه
 16. کاهش آمونیاک و دفع اوره
 17. بازسازی فلورروده پس از درمان انتی بیوتیک
 18. کاهش یبوست و اسهال عفونی
 19. تولید متابولیت های حفاظت کننده و پیشگیری از سرطان در انسان

( بوتیرات یک محصول نهایی متداول در فرایند تخمیر است که به عنوان عامل جلوگیری کننده از سرطان شناخته شده است. به همین دلیل عموماً این اعتقاد وجود دارد که افزایش سطح بوتیرات در روده بزرگ مطلوب است ؛اگرچه باید در نظر داشت که لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها بوتیرات را تولید نمی کنند؛ تولید کننده های بوتیرات در روده بزرگ کلستریدیوم ها و یوباکترها هستند)

استفاده از پری بیوتیک ها روش نوینی است که با تکیه بر آن می توان فلور دستگاه گوارش را تحت کنترل درآورد و به صورت دلخواه تغییر داد. این ترکیبات اثر محدود کننده بر رشد و افزایش باکتری های گرم منفی دارند و از طریق کمک به افزایش تکثیر باکتری های گرم مثبت، سلامت میزبان را تضمین می کنند. همچنین با کمک به افزایش اندازه ی پرزهای روده، جذب مواد مغذی را افزایش داده که به نوبه ی خود عملکرد دام را افزایش می دهد.

ویژگی های یک پری بیوتیک مناسب :

 1. بیماری زا نباشد
 2. یکنواختی گله را بهبود بخشد
 3. توسط بافت ها یا آنزیم های پستانداران هیدرولیز یا جذب نشود
 4. غنی سازی یک یا تعداد محدودی از باکتری های مفید
 5. تغییر فلور میکروبی روده و فعالیت های آن ها
 6. غیرپاتوژن
 7. مقاومت در برابر اسید معده و صفرا
 8. اتصال به اپی تلیوم و مخاط
 9. در محیط روده پایدار باشد
 10. سیستم ایمنی را تنظیم کند
 11. جاذب مایکوتوکسین باشد
 12. مقاوم به آنتی بیوتیک
 13. اقتصادی باشد

با توجه به برسیهای انجام شده، پریبیوتیک ها تاثیرات مفیدی بر روی باکتریهای روده داشته و باعث اصالاح باکتریهای روده ، و موجب تحریک سیستم ایمنی شده و همچنین کاهش عکس العمل های التهاب آور، جلوگیری از کلنی پاتوژنها ، افزایش راندمان تولید ،کاهش آلودگی الشه افزایش تولید اسیدهای چرب فرار،افزایش وزن و حجم مدفوع،افزایش سنتز ویتامین ب، بهبود جذب مواد معدنی،جلوگیری از سرطان،پائین آوردن کلسترول سرم،کاهش دفع امونیاک و اوره ،… و در نهایت بهبود عملکرد تولید بویژه در واحدهای تولیدی دام و طیور می گردد.

خوراک غنی شده گوسفند (تابان گوسفندی)


مکمل گوسفند یکی از مهمترین مواد مورد استفاده گوسفند در کشورهای صنعتی است. متاسفانه در مورد پرورش گوسفند، پرورش صنعتی و فشرده چندان مورد توجه قرار نگرفته است . این بی توجهی علاوه بر عدم دسترسی به سود اقتصادی مطلوب باعث آسیب های زیست محیطی نیز می گردد که در این میان می توان به چرای بیش از حد مراتع و آسیب جبران ناپذیر به مراتع کشور، و بروز برخی آسیب های زیست محیطی از قبیل سیلاب و فرسایش خاک و غیره در کشور اشاره کرد.

در صنعت پرورش گوسفند اهمیت توجه به پرواربندی و تغذیه فشرده بره های پرواری و در مورد پرورش گوسفند داشتی نیز استفاده از نژادهای چند قلوزا مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از راهکارهایی که علاوه بر بهبود باروری دام ها سبب بهبود بازده استفاده از منابع طبیعی به ویژه مراتع گردد می تواند مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

افزایش باروری و زنده مانی بره

در مورد پرورش گوسفند داشتی دو موضوع از اهمیت به سزایی برخوردارند اولی افزایش باروری و یا به بیان دیگر افزایش میزان بره زایی به ازای هر راس میش و دیگری زنده مانی و سلامت و عملکرد بره های متولد شده می باشد. این دو موضوع را می توان در دو مرحله زمانی از پرورش میش ها داشتی مورد توجه قرار داد و از این راه سبب بهبود بازدهی در گله های پرورش گوسفند گردید.

 

مرحله اول به زمان پیش از جفتگیری میش ها برمی گردد که می توان با برنامه ریزی دقیق از لحاظ تغذیه ای که در گوسفند با عنوان فلاشینگ شناخته شده است سبب افزایش تخمک ریزی در میش و در نتیجه افزایش تعداد بره در هر آبستنی گردید. در این مرحله از راهکارهای تغذیه ای برای بهبود سطح انرژی دام و در نهایت افزایش وزن استفاده می گردد.

 

مرحله دوم مربوط به هفته های پایانی آبستنی می باشد، که این مرحله به ویژه در میش ها یی که بیش از یک جنین دارند اهمیت بیشتری پیدا می کند. گوسفند آبستن در دوره پایان آبستنی در معرض تغییرات متابولیکی قرار دارند، در صورت مطلوب نبودن شرایط متابولیکی که به علت اختلال در متابولیسم و فراهمی گلوکز رخ می دهد امکان بروز مشکلات برای میش و بره پیش و پس از زایش افزایش می یابد.

استفاده از راهکارهای تغذیه ای مناسب جهت بهبود فراسنجه های متابولیکی در میش ها علاوه بر داشتن دام هایی سالم در گله سلامت و زنده مانی بره های متولد شده نیز افزایش می یابد که این امر نوید بخش داشتن گله سالم، با بازده اقتصادی و عملکرد مناسب خواهد بود. برای پیشگیری از بروز ناهنجاری های مربوط به افزایش چندقلوزایی در میش ها با توجه به شرایط گله از راهکارهای تغذیه ای و مدیریتی مختلفی میتوان سود برد.

مدیریت مناسب گله

در بسیاری از گله ها به علت عدم توانایی کافی میش جهت تولید آغوز با کیفیت و کمیت بالا چند قلوزایی به جای آن که سبب افزایش سود دهی گله گردد باعث آسیب های ناشی از چندقلوزایی می گردد، پس توصیه می گردد با مدیریت مناسب در اواخر دوره آبستنی میش ها فزون بر کاهش آسیب های احتمالی به جای نگرانی های دوره پایانی آبستنی در انتظار گله ای سالم با بازده بالا و هم چنین سلامت بالاتر میش ها و بره های متولد شده باشیم. از طرف دیگر به دلیل کمبود مراتع و زمین های کشاورزی مورد نیاز برای پرورش گوسفند در سیستم غیر فشرده، سیاست های کلی کشور به سمت متمرکز سازی پرورش گوسفند در حال حرکت است که خود این امر نیاز به پژوهش و توسعه راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای در این بخش را لازم می سازد.

استفاده از مکمل گوسفند تابان

استفاده از کنسانتره و مکمل های مخصوص (مکمل گوسفند) هر دوره با توجه به نیاز مواد معدنی و ویتامینی می تواند سبب کاهش استرس های وارد شده به دام، افزایش مقاومت در برابر انگل های داخلی و خارجی، و افزایش بازده خوراک مصرفی گردد.

مصرف مکمل ها و کنسانتره مخصوص دوره انتظار زایش سبب افزایش کیفیت آغوز، تولد بره های سالم با وزن تولد مناسب و افزایش زنده مانی آنها می گردد.
در بره های پرواری نیز تامین مواد معدنی و ویتامین با تامین نیاز دام سبب بهبود ضریب تبدیل خوراک میانگین افزایش روزانه و بهبود کیفیت لاشه می گردد.

کنسانتره و مکمل های دوره فلاشینگ با بهبود وضعیت بدنی در پیش از جفتگیری سبب افزایش تخمک گذاری و در نهایت افزایش بره زایی به ازای هر راس می گردد.

استارتر طلایی گوساله

استارتر گوساله

میزان پروتئین شیر گاو در حدود %27  ماده خشک می باشد.

این بدان معناست که  پروتئین در زمان تغییر جیره از شیر  به خوراک جامد با افت زیاد پروتئین همراه خواهد بود، پس گوساله ها باید پیش از شیرگیری،  خوراک استارتر آلفا

کافی مصرف نمایند تا توانایی تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز خود بعد از قطع شیر را داشته باشند. لذا پروتئین در جیره خوراک استارتر آلفا بایستی از منابع با کیفیت بوده و سطح مناسبی از پروتئین و مواد ریز مغذی را دارا باشد.

بایدهای تغذیه ای گوساله ها تا زمان از شیرگیری

از زمان تولد  تا زمان از شیرگیری  دوره بحرانی در چرخه زندگی یک گاو شیری محسوب می شود. در این دوره زمانی مهم ترین استراتژی تغذیه ای استفاده از مواد خوراکی با کیفیت و با قابلیت هضم بالا می باشد. علاوه بر این به منظور تسریع توسعه شکمبه و شروع تخمیر میکروبی می بایستی خوراک استارترالفا  باکیفیت در اختیار گوساله قرار گیرد. تا قبل از شیر گیری به منظور افزایش رشد گوساله بایستی به موارد زیر توجه نمود:

۱- مصرف پایین خوراک جامد منجر به محدودیت توسعه شکمبه خواهد شد. که این موضوع نهایتاً تأثیر خود را از طریق رشد گاو نشان خواهد داد.

۲- مصرف بالای مواد   علوفه و خشبی  به علت حجیم بودن آنها سبب کاهش رشد و توسعه کم شکمبه خواهد شد.

۳- در زمان از شیرگیری و تأمین کل مواد مغذی فقط از طریق خوراک جامد تنش قابل ملاحظه ای به دام وارد می شود. لذا خوراک استارتر بایستی دارای مقادیر کافی از کلیه مواد پروتئینی و انرژی کافی باشد. 

استارتر گوساله آلفا

 • متعادل شده براساس پروتئین قابل متابولیسم
 • مواد اولیه با کیفیت
 • ترکیبات محرک رشد
 • ترکیبات محرک مصرف خوراک
 • بهترین توازن آمینو اسیدی با تنوع در منابع پروتئینی مطلوب
 • وجود کربوهیدرات های الیافی با قدرت تخمیری بالا جهت تحریک توسعه بافت شکمبه
 • استفاده از ویتامین ها و مواد معدنی با زیست فراهمی بالا و با کمترین تخریب در طول پخت و پلت
 • بهبود ضریب تبدیل و بازده خوراک
 • افزایش سرعت رشد و توسعه دستگاه گوارش
 • کاهش قابلیت انتخاب خوراک توسط گوساله
 • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
 • کاهش اختلالات گوارشی و اسهال و در نتیجه کاهش مرگ و میر
 • کاهش مشکلات تنفسی
 • کاهش سن از شیر گیری
 • کاهش هزینه های پرورش و افزایش بهره وری

استارتر آلفا

آنالیز محصول :
ردیف شاخص مقدار واحد
1 انرژی خالص شیردهی مگا کالری
2 انرژی خالص رشد 1.35 مگا کالری
3 انرژی خالص نگهداری 1.97 مگا کالری
4 پروتئین خام 19 درصد
5 NDF 15 درصد
6 ADF 7-6 درصد
7 کلسیم 7/0 درصد
8 فسفر 7/0 درصد
9 رطوبت 12 درصد
10 چربی خام 3.5-3 درصد
11 خاکستر 7-6 درصد
12 نمک 23/0 درصد

آیا باید به گوساله ها علوفه بدهیم؟

ازلحاظ تاریخی برنامه های خوراک دادن گوساله های جوان بر شیر و غلات متمرکز بودند و اینکه علوفه از جیره حذف شود. اما مطالعات تحقیقاتی و درون-مزرعهای نشان میدهد که اثر خوراندن علوفه همیشه یکسان نیست و گاهی اوقات گوساله های تغذیه شده با علوفه عملکرد بهتری از آنهایی که علوفه دریافت نکردند، دارند.

گوساله ها میتوانند به دلایل زیر اسیدوز را تجربه کنند:

 • غلظت های بالای نشاسته در خوراک استارتر
 • تمایل به خوردن وعده های بزرگتر متناسب با وزن بدن و جثه شکمبه
 • فراهمی بیشتر نشاسته های به شدت قابل هضم به دلیل ریز کردن اندازه ذرات غلات درخوراک پلت
 • حرارت و رطوبت به کار رفته در ایجاد پلت ها نشاسته آنها را قابل تخمیرتر می کند

شکل استارتر ممکن است خطر اسیدوز را تحت تأثیر قرار دهد. گوساله هایی که از استارتر بافتی شده تغذیه کنند خطر کمتر اسیدوز را نسبت به گوساله های تغذیه شده با جیره پلت دارند. وقتی استارتر دلیل اسیدوز باشد، اضافه کردن علوفه به جیره به بافرینگ شکمبه کمک خواهد کرد.
شکل فیزیکی و کیفیت تغذیه ای علوفه، هم مقدار مصرف استارتر و هم مقدار مصرف علوفه را تحت تأثیر قرار میدهد.
هنگام طراحی یک برنامه خوراک دادن برای گوساله، توازنی بین خطر اسیدوز با مصرف کافی غلات در جهت تحریک توسعه شکمبه و اطمینان از یک انتقال بی دردسر در زمان از شیرگیری برقرار کنید. اگر در اوایل زندگی مقدار زیادی علوفه تغذیه شود، گوساله ها ممکن است انرژی کافی دریافت نکنند. علوفه، اغلب حجیم است و میتواند به سرعت دستگاه گوارش گوساله را پر کند که اشتهای او را در نهایت کاهش میدهد.
ایجاد کراتین بر روی پاپیلای شکمبه در حال رشد مشکل دیگری است که با جیره مرتبط است. ثابت شده است که علوفه و هم استارت های بافتی با غلات کامل یا به صورت جزئی فرایند شده، میتواند سایش فیزیک مناسبی را ایجاد کنند که به جلوگیری از ایجاد کراتین کمک کنند. استفاده از استارت های بافتی به جای علوفه، برای نگهداری یک شکمبه سالم پیش از شیرگیری، میتواند مفید باشد چرا که استارتر های بافتی انرژی مصرفی را کاهش نمیدهند و توسعه شکمبه را مثل علوفه کم نمیکند.


هنگام تعیین زمان ورود علوفه به کنسانتره باید اجزای تشکیل دهنده استارتر، شکل فیزیکی و سطح  مصرف را در نظر بگیرید. پیشنهاد شده است که وقتی که مصرف استارتر به 2/3 تا 2/7 کیلو در روز رسید به گوساله ها علوفه بدهیم، حدود سن ۷ تا ۸ هفته. این توصیه برای استارتر بافتی که باید غلات آن به صورت کامل یا به صورت خشن فرآوری شده باشد، مناسب بنظر می رسد. اما هنگام خورانیدن یک جیره کاملا پلت با مقادیر بالای نشاسته قابل هضم در شکمبه، علوفه باید در سن پنج تا شش هفتگی برای پیشگیری از اسیدوز خورانده شود. کاهش غلظت نشاسته در پلت نیز می تواند به پیشگیری از اسیدوز و رفع نیاز به خوراندن علوفه کمک کند، اما به هزینه ی بالای کاهش توسعه شکمبه در زمان از شیرگیری.
برای حمایت از رشد، به تامین نیازمندی های تغذیهای گوساله پس از شیرگیری ادامه دهید. هنگامی که گوساله ها از شیر گرفته میشوند، مصرف کنسانتره به شدت افزایش می یابد و باید به استارترهای با کیفیت و با نشاسته بالا شاضافه کرد. مقدار علوفه ای که باید اضافه کرد بستگی به کیفیت علوفه، نشاسته مصرفی و شکل فیزیکی استارتر و علوفه دارد. یک استارتر بافتی با کیفیت خوب نیازمند افزودن حدود ۵ تا ۱۰ درصد علوفه تا سن ۱۶ هفتگی است. هنگام خوراندن استارترهای پلیتی، نیاز به افزودن علوفه به سطح نشاسته و فیبر در پلت بستگی دارد. پلت های پر الیاف نیازمند افزودن علوفه در جیره نیستند، چرا که این پلت ها به طور موثری حاوی آن علوفه میباشند. اما، پلت به تنهایی معمولا سایش کافی برای پیشگیری از تشکیل کراتین را ندارد.
نویسنده: دکتر احسان محجوبی

خوراک طلایی گوساله پرواری بهترین غذا برای رشد گوساله و تغذیه گوساله پرواری

طرح ویژه فروش نوروزی:

فروش یک نیسان (2300 کیلوگرم) خوراک طلایی = حمل رایگان درب دامداری شما

فقط در استانهای تهران قم زنجان اصفهان قزوین البرز همدان مرکزی

مقدار بسیار محدود

شماره تماس برای سفارش و رزرو خوراک 09121990714

قیمت خوراک طلایی گوساله

هر کیلو 15990 تومان است حاوی کیسه های 25 کیلویی

وزنگیری ماهانه سمینتال در پایه 350 کیلوویی حتی به 80 کیلو هم می رسد.

 

چرا این خوراک به صرفه است ؟

 

خوراک طلایی فقط با کاه مخلوط می گردد و (سویا ، یونجه ، جو ، ویتامین ، جوش شیرین و……) لازم ندارد.

برای مخلوط کردن و آماده کردن 100 کیلو خوراک برای گوساله ها : 60 کیلو خوراک طلایی + 40 کیلو کاه مخلوط شده و هر 8 ساعت یک بار استفاده می شود

15990*60%=9594 تومان قیمت هر  کنسانتره در خوراک

3000*40%=1200تومان قیمت کاه در خوراک

پس

9564+1200=10794 تومان هر کیلو خوراک مورد مصرف دام ——–

قیمت هر کیلوخوراک 10794 تومان با این راندمان غیر قابل باور است

 

هر گاو پرواری چقدر باید مصرف کند:

هر گوساله 100 کیلویی 2 کیلو

هر گوساله 300 کیلویی 6 کیلو

یعنی کلا 2 درصد وزن خودش

 

مواد تشکیل دهنده خوراک طلایی گوساله پرواری

مواد تشکیل دهنده:

 1. جو
 2. ذرت
 3. گندم
 4. پودر ماهی
 5. سویا
 6. پودر چربی
 7. سبوس
 8. کلزا
 9. تخم پنبه
 10. مکمل های ویتامین و معدنی
 11. جوش شیرین
 12. بافر
 13. پروبیوتیک
 14.  سولفات آهن
 15. سولفات مس
 16. اکسید آهن
 17. اکسید روی
 18. سلنیت
 19. ویتامین های محلول در چربی
 20. پروبیوتیک
 21. پری بیوتیک
 22. موننسین
 23. مخمر

سازگاری :

حداکثر خوراک مصرفی دام 2% وزن خودش است (یا میانگین وزن گله)

مثلا گوساله 200 کیلویی باید 4 کیلو خوراک طلایی در روز باید بخورد که در طی 20 روز به این عدد می رسیم یعنی روزانه 100 گرم (100 گرم روز اول . 200 گرم روز دوم . 300 گرم روز سوم و….. تا برسد به 2000 گرم در روز 20 ) اضافه میکنیم که به آن سازگاری میگویند .

بقیه خوراک برای سیر نگه داشتم دام فقط کاه است.

بهترین غذا برای رشد گوساله پرواری

برای اینکه بفهمیم بهترین غذا برای رشد گوساله چه است ابتدا باید به نژاد گوساله توجه کنیم و اینکه غذای مورد استفاده برای گوساله چه موادی را باید به بدن حیوان برساند. اینکه ماه تولد گوساله چه زمانی است هم  اهمیت دارد. بهترین غذایی که مانا طب به شما توصیه می کند به عنوان بهترین غذا برای رشد گوساله ، خوراک طلایی می باشد.

تغذیه گوساله پرواری

تغذیه گوساله پرواری بسیار مهم است اینکه گوساله چه موادی مصرف نماید چه میزان و در چه زمانی همه گی بر رشد گوساله تاثیر می گذارد .

هدف از پرواربندی گوساله ها تولید گوشت قرمز است. با توجه به اینکه میانگین افزایش وزن روزانه گوساله پرواری حدود 1000 تا1800 گرم، درصد پروتئین گوشت آن 21% (گوسفند 20%) و چربی آن کمتر از گوشت گوسفند است لذا پرواربندی گوساله اهمیت خاصی در تامین پروتئین مورد نیاز جامعه دارد.

غذا و تغذيه مهمترين مسئله در پرواربندی است. زيرا وقتي حيوان حداكثر توليد را خواهد داشت كه نيازهايش از لحاظ انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی تأمين شده باشد. میتوان گفت در گاوداری گوشتی بیش از 60% هزینه های جاری مربوط به خوراک و 25%  از آن بابت خرید گوساله لاغر مصرف میباشد.

بنابراین هرقدر گوساله ها دارای تغذیه بهتری (نه گرانتر) بوده و سالمتر باشند حرفه پرواربندی دارای سودآوری بیشتری خواهد بود. لذا به گاوداران پرواربند توصیه میشود جهت حداکثر سودآوری و جلوگیری از اشتباهات رایجی که سبب کاهش بازده پرواربندی گوساله میشود، این بخش را به دقت خوانده و در گاوداری خود به کار ببندد.

خوراک گوساله پرواری سیمینتال

خوراک گوساله پرواری سیمینتال خوراک ویژه ای است همچنان که می دانید سمینتال از نژاد های خارجی وارد شده به ایران است که علاوه بر ظاهر زیبا هم خوب رشد می کند و گوشت میگیرد و هم خوب شیر می دهد .ما برای سیمینتال خوراک ویژه ای ساخته ایم . هرچند که برای سایر نژادها هم می توان استفاده نمود.این خوراک که مخصوص پروارکردن گوساله سیمینتال است وزن گیری فوق العاده 60 کیلو در ماه را به همراه دارد.

جیره گوساله پرواری

جیره گوساله پرواری به همان برنامه غذایی گفته می شود که برای رشد و پروار گوساله به کار می رود .همچنان که خوراک مخصوص پروار برای رشد گوساله مهم است نحوه مصرف خوراک نیز بسیار پر اهمیت است .

اینکه فقط خوراکی را خریداری کنید و به گوساله بدهید که مصرف کند کار درستی نیست باید به طور علمی به مدیریت مصرف خوراک دام بپردازید تا هزینه های شما به باد نرود و به هدف خود که ایجاد حداکثر گوشت در مدت زمان پروار است برسید .

دکتر ماکان هادی زمانی با تشکیل کلاس های رایگان مخصوص خریداران خوراک طلایی گوساله پرواری تا حد زیادی این مشکل را حل نموده است و موجب بهبود عملکرد پرواربندی ها شده است.

کانال گوساله پرواری 

کانال گوساله پرواری  ما از طریق همین سایت و سایت دیگر مان که manatebbs.ir می باشد به آموزش روش های پرورش دام ها به خصوص گاو و گوسفند می پردازیم.

علاوه براین در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها نیز فعالیت داریم و به آموزش شیوه های نوین پرورش دام و فروش محصولات تولیدی شرکت مانا طب مشغولیم.

اینستاگرام گوساله پرواری

کانال تلگرام گوساله پرواری

 

● دستگاه گوارش گوساله
حجم بیشتر معده گوساله تازه متولد شده را شیردان تشکیل می دهد که با افزایش سن میزان شکمبه افزایش می یابد.
با توجه به اینکه دردستگاه گوارش گوساله جوان هنوز میکروارگانیسمی رشد نیافته لذاویتامینهای گروه Bوپروتئین مرغوب بایستی در اختیار آنها قرارگیرد.
تمام جیره های غذائی گوساله تازه متولد شده تا ۱۰ روزگی باید از شیر باشد چرا که آنزیمهای گوارشی برای تجزیه پروتئینهای پیچیده و کربوهیدراتها تا۷الی۱۰ روزگی وجود ندارد .
محصولات نهائی تخمیر از جمله ایزوبوتیریک اسید و ایزووالریت اسید محرک اصلی رشد پرزهای شکمبه هستند .
 مدیریت زایمان
در۶۰ روز قبل از زایمان که به دوره خشک معروف است دو نوع جیره باید تنظیم کرد .که یکی از۶۰روز به زایمان تا۴۰روز به زایمان و دیگری از ۲۰روز به زایش می باشد و جهت تعادل آنیون – کاتیون اجراء می گردد .
گاو خشک باید یک هفته قبل از زایمان به اتاق زایش انتقال یابد.
ابعاد زایشگاه ۱۶تا۲۵متر مربع مساحت دارد .
به ازاء هر ۲۵ راس یک جایگاه زایش در نظر گرفته می شود.
تقریبا ۵%گوساله ها در حین تولد مرده متولد می گردند که با یاری دادن گاو توسط شخص مجرب می توان آنها را نجات داد .
بعد از تولد گوساله و پس از قطع ناف گوساله شروع به تنفس می کند .
بند ناف باید از ۵سانتیمتری بریده شود . برای ضد عفونی کردن بند ناف از الکل یا گیره پلاستیکی مخصوص استفاده می گردد .
گره زدن بند ناف نزدیک سطح بدن منجر به فتق ناف می گردد.
به منظور نابود کردن اجرام بیماریزا استفاده از تنتورید مناسب است .
● آغوز
با توجه به اینکه آغوز حاوی پادتن (ایمنوگلبولینها)می باشد و از آنجا که هیچگونه پادتنی از خون مادراز طریق جفت به جنین وارد نگردیده لذا بلافاصله بعد از تولد بایستی آغوز را به مصرف گوساله رساند.
بین ترکیبات آغوز و شیر معمولی تفاوتهای زیادی وجود دارداما بیشترین تفاوت آنهامربوط به پروتئین است که نزدیک به ۶ برابراز شیر بیشتر است .
البته میزان لاکتوز شیر معمولی از آغوز بیشتر است .
بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تولد،دستگاه گوارش گوساله قادر به جذب پادتنها نیست که به آن بسته شدن روده می گویند( Gut closure).
گاوهای مسن (سه دوره شیردهی و بالاتر) نسبت به گاوهای جوان مقدار بیشتری از پادتنها را تولید می کند.
● پرورش گوساله ها از تولد تا شیر گیری
تغذیه با خوراکهای مایع :
– شیر کامل غذائی با قابلیت هضم بالا برای گوساله ها می باشد .
– گوساله باید ۸ تا ۱۰ درصد وزن بدن خود شیر دریافت کند.
– در نژادهایی مثل جرزی گرنزی که درصد چربی شیر آنها بالاست می توان شیر را با نسبت ۳.۵به۱ با آب گرم رقیق کرد .
– شیر حیوانی که به ورم پستان مبتلاست یا شیری که آنتی بیوتیک دارد را می توان به مصرف گوساله ها رساند.
استفاده از شیر جایگزین ،یک روش اقتصادی است زیرا هزینه آن نصف قیمت شیر کامل است.
جایگزین شیر به صورت پودر تولید می شود و۴۵۰گرم از آن را با ۳.۱ کیلو گرم آب رقیق می کنند.
جایگزین شیر حاوی ۲۲%پروتئین است. مقدار چربی آن از۳تا۲۵%متغیر است .
افزودن املاح معدنی و ویتامینها به آن ضروری است.
خوراندن مقدار کمی آنتی بیوتیک به گوساله شیری سودمند است.
پیش شروع کننده ها Prestarterغذاهای پلت شده خشکی هستند که مانند جایگزین شیر تهیه می شوند.
پیش شروع کننده ها گوساله ها را طی ۴ روز به خوردن غذای خشک عادت می دهند و موجب آغاز رشد خواهند شد.
زمانیکه مصرف پیش شروع کننده در گوساله به ۲۳۰گرم در روز رسید ،آنوقت باید از شروع کننده لستفاده کرد.
● شروع کننده گوساله Calf starter
گوساله از ۴تا۶روزگی به استفاده از شروع کننده باید ترغیب گردد.
مصرف شروع کننده باید به ۱.۸تا۲.۳ کیلوگرم در روز محدود گردد.
سیلوی ذرت و مرتع را قبل از ۴تا۶ماهگی نباید به مصرف گوساله رساند.
● جایگاه
انواع مختلف جایگاه برای گوساله ها وجود دارد مانند جایگاه انفرادی به ابعاد ۱.۸*۱.۲متر جایگاه مرتفع با کف مشبک Elevated stalls که متحرک است و ابعاد آن ۱.۲۲*۰.۵۱ می باشد.
جایگاه باید ۳۰ سانتی متر از زمین بلندتر باشد .
مدیریت شاخ سوزی گوساله ها در ۲ تا۴ هفتگی انجام می گیرد.
می توان از هیدروکسید پتاس استفاده کرد.
برای بریدن شاخ تلیسه ها از اره می توان بهره جست اما منجر به استرس و صدمه می گردد.
● بیماریهای گوساله
درجه حرارت بحرانی درهفته اول زندگی گوساله می باشد.
تلفات گوساله ها در۲تا۳هفته اول زندگی زیاد است.
برای کاهش تلفات گوساله ها باید مادران آنها را خوب تغذیه کرد.
مصرف شیر نباید از ۱۰% وزن بدن بالاتر رود .
اضافه کردن آنتی بیوتیک به شیر سودمند می باشد.
از جمله بیماریهای شایع در گوساله ها :
– عفونت خونی حاد گوساله Acute calf septicemia
– اسهال معمولی گوساله Common calf scours
– ذات الریه Pneumonia
● پرورش گوساله از شیر گیری تا یکسالگی
مراقبت از گوساله ها از زمان شیر گیری تا یک سالگی یکی از کم زحمت ترین کارهای مدیریتی است.
مدت کوتاهی پس از شیرگیری ،گوساله ها را در گروههای ۸تا۱۰ راسی قرار می دهند.
لیس زدن سر پستانکها منجر به ورم پستان ورشد نامناسب پستان خواهد شد .
جیره گوساله ها تا۴ماگی بید حداقل ۱۶%پروتئین داشته باشد.
در مورد گوساله های ۱۰ماهه و بالا تر می توان از علوفه مرغوب بهره جست .
مکمل ویتامین و املاح معدنی خصوصا فسفر برای گوساله ها مهم است.
اجرای برنامه واکسیناسیون با مشورت دامپزشک امری ضروری است.
● پرورش تلیسه ها از ۱ تا۲ سالگی
هدف از پرورش تلیسه داشتن حیوانی با جثه مناسب و بزرگ است بطوریکه بتواند در ۱۵ ماهگی یا کمتر ار آن جفتگیری نماید.
پرورش تلیسه های مسن تر از یکسال آسان و کم هزینه است.
۲تا۳ماه قبل از زایش باید تغذیه کنسانتره آغاز گردد .
تغذیه بیش از حد، تلیسه هایی بوجود می آورد که در هنگام زایمان چاق هستند وشیر کمتری تولید می کنند.
تغذیه کمتر از حد مطلوب نیز باعث کوچکتر شدن جثه ومشکلات سخت زایی می گردد.
امکانات جایگاه تلیسه ها نیاز به دقت بالایی ندارد.
به ازاء هر ۴۵ تلیسه یک آبشخور نیاز است.
● تولید گوشت سفید Veal calf production
برخی گوساله های تو دلی (Bob veal calves) جهت گوشت سفید به کشتار می روند.
بهترین وزن برای فروش گوساله های با گوشت سفید ۱۳۶ تا ۱۸۲ کیلوگرم می باشد.
برا ۲تا۳ هفته اول بایستی هر روز دمای رکتوم گرفته شود واگر از ۳۹ درجه بالاتر رفت بایستی دامپزشک را مطلع کرد.
محیط داخلی گوساله دانی از نظر داشتن درجه حرارت ،رطوبت ومیزان تهویه باید مناسب باشد.
درجه حرارت باید بین ۱۵.۵ تا۲۱ درجه باشد ورطوبت نسبی بیش از ۵۰% نباشد.
تهویه ضعیف برای حفظ هوای تازه با حداقل آمونیاک ضروری است. برای کنترل بهتر بیماریها در هر گوساله دانی باید کمتر از ۵۰ گوساله قرار داد.

مواد موجود درخوراک طلایی

مواد موجود درخوراک طلایی

بهترین خوراک برای چاق شدن گاو

خوراک-گوساله

بهترین خوراک برا یچاق شدن گاو از آن لحاظ دارای اهمیت است که گاوهای گوشتی زمانی تمام شده و آماده برای کشتار در نظر گرفته می شوند که چربی کافی در گوشت خود داشته باشند تا گوشت گاو لطیف و خوش طعم شود. تمام کردن گاو به چربی بستگی دارد. اما چگونه متوجه می شوید که گاوهای گوشتی شما به اندازه کافی چاق هستند؟ به لطف مطالعاتی که اندازه قاب (ساختار استخوان) و وزن کشتار را مرتبط می کند، راه آسان تری وجود دارد. به عبارت دیگر، شما می توانید وزن ایده آل کشتار گاوهای گوشتی خود را به سادگی با اندازه گیری قد باسن آنها و سپس با استفاده از آن اندازه گیری برای جستجوی وزن کشتار هدف مربوطه بر روی میز تعیین کنید. این تکنیک ساده به شما این امکان را می‌دهد تا قبل از اینکه آنها را برای ذبح کردن بفرستید، وزن ایده‌آل کشتار هر گاو، تلیسه، گاو یا گاو را در مزرعه خود بدانید.

ضریب تبدیل غذایی

به مقدار خوراکی که سبب یک کیلوگرم  افزایش وزن می شود، ضریب تبدیل غذایی می­گویند.

مثلا مرغ گوشتی با خوردن هر 2 کیلوگرم دان یک کیلوگرم افزایش وزن دارد لذا ضریب تبدیل آن مساوی 2 است. ضریب تبدیل برای شترمرغ 4، گوساله پرواری 5/6 تا 7 و گوسفند 7 است. پس هرچقدر ضریب تبدیل غذایی کمتر باشد هزینه خوراک کمتر بوده و سودآوری بیشتر میشود.
یادتان باشد ضریب تبدیل غذایی با افزایش سن زیاد میشود. مثلا این ضریب برای گوسالههای پرواری در سن 3 تا 6 ماه معادل 4، برای 6 تا 9 ماهه معادل 6 تا 8 و برای گوسالههای 9 تا 12 ماهه معادل 8 تا 10    میباشد.

تاثیر افزایش سن دام در ضریب تبدیل

دقت بفرمایید که با افزایش سن دام ضریب تبدیل غذایی بیشتر شده و بعد از مدتی پرواربندی دیگر سودآوری نخواهد داشت. توجه داشته باشید که همیشه باید مقدار خوراک مصرفی روزانه در گاوداری پرواری و همچنین میانگین افزایش وزن گوساله ها (بصورت نمونه گیری در دوره های 15 روزه) مشخص باشد تا بتوان ارزیابی درستی از میزان درآمد و هزینه ها داشت.
پرواربندی گوساله را میتوانید با خرید گوساله های لاغر 3 تا 6 ماهه، به وزن 100 تا 150 کیلوگرم آغاز نمایید.

کل دوره پرواربندی برحسب سیاست دامدار و شرایط اقتصادی (مانند قیمت گوشت، خوراک، گوساله لاغر)    می­تواند از 6 تا 9 ماه طول بکشد. وزن مناسب کشتار گوسالههای پرواری نژادهای اصیل مثل هلشتاین بین 350 تا 400 کیلوگرم در سن 12 ماهگی است. اما متاسفانه در ایران سن و وزن کشتار بسیار بالاتر از این بوده و علاوه بر کاهش کیفیت گوشت، میلیونها کیلوگرم خوراک تبدیل به چربی دور ریختنی میشود.

مزیت پرواربندی 6 ماهه

مزیت پرواربندی 6 ماهه در این است که شما میتوانید هر سال دو دوره پرواربندی را در گاوداری داشته باشید. همچنین با توجه به اینکه گوساله ها در سنین کمتر روانه کشتارگاه میشوند، لاشه آنها دارای چربی کمتر، پروتئین و قابلیت هضم بیشتر و در مجموع کیفیت گوشت بهتری میباشند.

پرواربندی 6 ماهه دارای ضریب تبدیل غذایی بهتری (کمتری) بوده و در صورت ارزان بودن گوساله لاغر دارای سودآوری بیشتری میباشد. اما در شرایطی که قیمت گوساله لاغر بالاست، پرواربندی تا 9 ماه و یا حتی بیشتر طول میکشد.
انواع  گوساله های پرواربندی شده در ایران شامل:1- گوساله های بومی ( با میانگین 600 گرم افزایش وزن روزانه) 2- گوساله های دورگ ( 700 تا 1300 گرم افزایش وزن روزانه) 3- گوساله های اصیل (حدود 1000 تا 1800 گرم افزایش وزن روزانه).

 پرواربندی گوساله هلشتاین

– گوساله های اصیل (مثل هلشتاین) دارای سرعت افزایش وزن بیشتری هستند. بطور کلی در تمام نژادها نرها دارای سرعت رشد بیشتری میباشند.
– گوساله های با سرعت رشد زیاد دارای سری کوتاه و پهن، استخوانبندی درشت و پهن، و گردنی کوتاه هستند.
– هنگام خرید گوساله پرواری از سالم بوده آن مطمئن شوید. برخی از بیماریهای معمول در این دوره مانند عفونت و فتق بند ناف (تورم ناف)، تب برفکی (طبقه)، زخم شیردان، انگلهای داخلی و خارجی و همچنین جسم خارجی توجه داشته باشید.

پرواربندانی موفقترند که با گاوداریهای صنعتی شیری اصیل قراردادی دائمی برای خرید گوساله های نر دارند.

ثبت نامانتقال گوساله های پرواری به گاوداری: یکی از مشکلات رایج در پرواربندی این است که دامدار گوساله های سرحال و شادابی را خریداری مینماید، اما این گوساله ها بعد از ورود به گاوداری جدید، مرور افسرده و بی حال شده و مبتلا به بیماریهایی نظیر تب برفکی و تب حمل و نقل میشوند ( و گاهی تلف میشوند). برای جلوگیری از این خسارت (که کم هم نیست)، توجه داشته باشید که اگر مسیر انتقال دور و بیش از 8 تا 12 ساعت طول میکشد:

– چند ساعت قبل

جهت سفارش با شماره 09121990714 و یا 09120643107 تماس بگیرید.

از انتقال به گوساله ها خوراک ندهید.
– اگردر منطقه شما بیماریهای تب برفکی و تلفات گوساله بالاست،در مبدا، قبل از انتقال گوساله از آنتی بیوتیک + مولتی ویتامین برای گوساله ها استفاده نمایید.
– در مسیرهای طولانی و گرم، به گوساله ها آب گوارا بدهید.
– بعد از ورود گوساله ها به داخل گاوداری تا 2 ساعت فقط آب و مولتی ویتامین در اختیار گوساله ها قرار بدهید.

سپس در آخور گوساله ها فقط یونجه خشک بریزید. از روز دوم به بعد خوراک مخلوط (TMR) به گوساله ها داده شود.
– برای پیشگیری (با مشورت دامپزشک) حتما از یک آنتی بیوتیک و سیع الطیف  و long acte استفاده نمایید.
– بهتر است در کل دوره پروار از جیره کاملا مخلوط شده استفاده نمایید.
– استفاده از کاه با توجه به قابلیت هضم پایین و قیمت آن مقرون به صرفه نبوده و باید به مقدار جزئی مورد استفاده قرار بگیرد.
– تا میتوانید از نان خشک برای تغذیه گوساله ها استفاده ننمایید.
سه ماهه اول دوره پروار (3 تا 6 ماهگی)
در این دوره، استخوان‏ها و اعضای غیرماهیچه ایی مانند اندامهای گوارشی گوساله‏ها رشد مى‏کند. بنابراین گوساله‏ ها به خوراک‏هایى نیاز دارند که پروتئین زیادى داشته باشد. استفاده از یونجه مرغوب و کنجاله تخم پنبه در این دوره برای رشد گوساله ها بسیار مفید است.

همچنین حتما از پودر استخوان، DCP، کربنات کلسیم یا پودر آهک و خوراک‏هاى کلسیم‏دار استفاده شود تا گوساله ها رشد استخوانی مناسبی داشته و قد بلند شوند. نمک یددار نیز هرگز فراموش نشود (نیم درصد کنسانتره).
اضافه ‏وزن روزانه نژادهای اصیل در این دوره، حدود 700 تا 1100 گرم با ضریب تبدیل حدود 3 % وزن بدن ، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر انجام میشود.

بنابراین، پروار دام‏هاى جوان از نظر اقتصادى باصرفه‏ تر است. نکات مهمی دیگری که در این دوره باید مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از:
– در این دوره خوراکی معادل 60% کنسانتره و 40% علوفه مرغوب یونجه به گوساله ها بدهید. در اواخر این دوره به تدریج، سیلوی ذرت را وارد خوراک نموده و جایگزین بخشی از یونجه مصرفی نمایید.

– حتما با مشورت دامپزشک از داروهای ضد انگل برای گوساله ها استفاده نمایید. زیرا ممکن است گوساله ها دچار انگل داخلی (گوارشی یا ریوی) و یا خارجی شده و رشد مناسبی نداشته باشند و خوراک را به هدر برود.

– طبق برنامه دامپزشکی منطقه، حتما واکسنها بخصوص تببرفکی، شاربن و زردی مورد استفاده قرار بگیرد.
– آب تمیز و گوارا همیشه باید در دسترس گوساله ها باشد.
– شبها نیز گاوداری باید دارای روشنایی مناسب باشد. مواظب نفخ احتمالی گوساله ها باشید بخصوص هنگام تغییر جیره.

ثبت نام

سه ماهه دوم پروار (6 تا 9 ماهگی)
در این دوره با وجودیکه گوساله‏ ها رشد ابتدایى خود را انجام داده‏اند ولی رشد استخوانی هنوز ادامه دارد. بنابراین نیاز به پروتئین کمتر، و انرژی بیشتری برای رشد دارند. پس براى پروار و چاق‏شدن گوساله‏ها باید از خوراک‏هاى پرانرژى (غلات و سیلوی ذرت) و علوفه‏هایى ارزانتر استفاده کرد. هزینه اضافه وزن در این دوره بیشتر از دوره قبلی اما بسیار با صرفه است. در این زمان میتواند 70%  غذاى دام از کنسانتره دامى که  حاوی مواد پرانرژى است، تشکیل شود.
– میانگین افزایش وزن در این دوره چیزی حدود 1000 گرم و ضریب تبدیل حدود 7 است.
– برای کاهش قیمت خوراک مصرفی، بیشتر از سیلوی ذرت و کنسانتره حاوی غلات با 12 درصد پروتئین استفاده نمایید. اگر تمایل به خوراندن کاه دارید حتما آن را خرد و غنی کرده و به تدریج وارد جیره نمایید.

سه ماه سوم پرواربندی (9 تا 12 ماهگی)
با توجه به اینکه در این دوره حداکثر رشد ملاک کار است بهترین روش استفاده حداکثری از سیلوی ذرت (حدود 15 کیلوگرم) و کنسانتره همراه با فقط 2 کیلوگرم یونجه است. در این زمان نیز باید مراقب بیماریهای تغذیهایی مانند نفخ باشید.
میانگین رشد روزانه در این دوره حدود 1200 تا 1400 گرم و ضریب تبدیل غذایی حدود 9 تا 10 میباشد. در سن 12 ماهگی گوسالها باید حدود 500 کیلوگرم وزن داشته باشند.
در پایان این دوره، هر 15 روز یکبار حدود 5 تا 10 درصد گوساله ها را وزن کشی نموده (نمونه گیری) و یا با استفاده از متروزن (نوعی متر نواری برای اندازه گیری وزن)، افزایش وزن گاوها را تخمین زده و با مقایسه مقدار خوراک روزانه زمان کشتار گوساله ها را تعیین نمایید.
* استفاده از آنزیم یا زئولیت در جیره پرواری سبب بهبود رشد و بازدهی غذایی خواهد شد.
* استفاده از نان خشک و یا گندم بیش از 2 کیلوگرم در روز سبب مشکلات گوارشی می شود.
* حتما از سنگ نمک و آجر لیسیدنی در آخور گوساله ها استفاده نمایید.
* با وجودی که خوراک گوساله ها باید وزن کشی شده باشد، اما آخور گاوهای پرواری نباید خالی بماند.
* حداقل 3 بار در روز خوراک بریزید.

در پروار بندی به منظور تولید گوشت گاوعوامل مختلفی موثرند که مهمترین آنها عبارتند از:
۱ـ نوع گاو ـــ گاو های گوشتی ،گاوهای شیری حذفی و گاوهای دوکاره.
۲ـ سن کشتارـــ رشد و نمو گاو و گوساله به مقدار زیادی بستگی به کیفیت ومیزان تغذیه دارد .دامها بر حسب نژاد ،نحوه پرورش و مرحله تولید در سنین مختلفی بشرح زیر پروار شده و به بازار فرستاده می شوند.
الف ــ سن 1 روزگی تا 90 روزگی برای گوساله های شیری ( شیر خوار)
ب ــ سن ۸ تا ۱۲ ماهگی برای گوساله های نر جوانی که بلا فاصله بعد از شیر گرفتن پروار می شوند.
ج ــ دامهای خذفی که به وسیله ماده گاوهای جوانتر جانشین می شوند.
۳ ــ نقش دامپرور ـــ با توجه به مساءل فنی در امر پرواربندی و برای گرفتن نتیجه بهتر باید افرادی که به اینکار اشتغال دارند دارای تخصص یا اطلاعات و تجربه کافی باشند.

 پرواربندی گوساله های شیر خوار
گوساله های جوانی هستند که درسنین ۳ تا ۵ ماهگی به وزن 180 ــ 120 کیلو گرمی می رسندو لاشه ای به وزن 65 تا 95 کیلو گرم تولید می کنند. این گوساله ها فقط با شیر طبیعی یا شیر جانشین شونده تغذیه شده و هدف از این روش عبارت است از:
الف ــ از تغییر شکل و تغییر فعالیت دستگاه گوارش دام شیر خوار و تبدیل آن به دستگاهگوارش دام بالغ جلو گیری شود.در نتیجه این امر از افزایش وزن دستگاه گوارش جلو گیری شده و لاشه ای با راندمان وزن بیشتر (55 ـ 60 درصد بازدهی گوشت) به دست می آید.
ب ــ کم بودن آهن شیر باعث تولید گوشت سفید و نیزچربی زیادآن ( شیر) باعث افزایش چربی بین عضلانی می شود که گوشت را لذیذ می کند.
پرواربندی این گوساله به دو روش صورت می گیرد.گروهی گوساله های نوزاد را تا مدتی با شیر طبیعی و سپس شیر جانشین شونده را به تدریج جایگزین آن می کنند. گروهی دیگر از ابتدا گوساله ها با شیر جانشین شونده تغذیه می کنند. برای سهولت کار بهتر است از گوساله های هم سن در سالن های مخصوص پرورش استفاده کنند این گوساله ها ممکن است از نژادهای مختلف بوده ولی بیشتر آنها را گوساله های نر نژاد شیری تشکیل می دهند. متاسفانه در بعضی از دامداری ها پرورش آین قبیل گوساله در شرایط بهداشتی صورت نگرفته که در این حالت دامدار ناچار به استفاده غیر اصولی از انتخاب آنتی بیوتیک ها بوده و همچنین در پاره ای از موارد در امر رشد از هورمون های رشد(آنابولیزان ها)استفاده می کنندکه این امر سبب تجمع این مواددر گوشت حیوان شده که احتمالا” خطراتی برای مصرف کننده در بر خواهدداشت.
● پرواربندی گوساله های نر جوان در جایگاه
این دسته شامل گوساله های نر جوان پیشرس بوده و مشخصات آنها بشرح خلاصه می شوند:
الف ــ بیشتر این دامها را گوساله های نر جوان تشکیل داده و بندرت در بین آنها گوساله ما دیده می شود.
ب ــ به علت تغذیه مواد مواد متراکم از رشد بسیار سریع و فراوان بر خوردارهستند.
ج ــ خیلی زود ( حدودا” بین ۹ تا ۱۸ ماهگی به طور متوسط یک سالگی ) آماده کشتار می شوند. در سن کشتار وزن گوساله 400 الی 800 کیلوگرم می باشند.

 

 پرواربندی گاو در مرتع و جایگاه
در این روش پرواربندی گوساله های جوان و تلیسه ها در سن ۲ تا ۳ سالگی روانه کشتارگاه می شوند. روش کار بدین صورت یوده است که گوساله ها ار بدو تولد مستیقا” از پستان مادر شیر خورده و تمام شیر مادر صرف تغذیه نوزاد می گردد.

در شروع فصل زمستان گوساله در جایگاه از تغذیه بهتری بر خوردار شده و به اضافی وزنی حدود ۴۰۰ ـ ۳۰۰ گرم در روز می رسد. در بهار دوم با چرادر مراتع به اضافی وزنی حدود ۷۰۰ـ ۶۰۰ گرم در روز می رسد. با شروع دومین پاییز در سن ۱۶ تا ۱۸ ماهگی روانه کشتارگاه می شود. ولی تعدادی از دامپروان با اجرای یک برنامه تغذیه فشرده در دومین زمستان دامهای لاغر را پروار نموده ودر سن ۳۰ـ ۲۴ ماهگی به وزن زنده ۷۰۰ تا ۶۰۰ کیلو گرم روانه کشتارگاه می کنند.

گاو سیمینتال

 اصول پرورش گوساله و تلیسه

از آنجا که هر ساله در یک گله گاو شیری نزدیک به ۲۵%حذ ف خواهد شد لذا بایستی مدیرگله تدبیر مناسبی جهت جایگزینی آنها بیندیشد.
دلایل حذف برخی گاوها در گله عبارتند از:
– تولید کم (که به آن حذف اختیاری می گویند)
– مشکلات تولید مثل
– ورم پستان
– صدمه دیدن
– مرگ
– فروش و ترکیب نا مناسب بدن
– کتوز و علل ناشناخته دیگر
به دو طریق می توان گله خود را تکمیل کرد :
۱- پرورش گوساله های حاصل از گاوهای گله خود
۲- خرید گوساله یا تلیسه از دیگر مزارع
البته خرید گوساله نسبت به خرید تلیسه ارجحیت دارد چرا که :
– ارزان تر از خرید تلیسه است
– امکان اشاعه بیماری کمتر است
– میزان رشد را می توان مهار کرد (تا چاق نشود)
– سن وفصل جفتگیری قابل کنترل است
تمام تلیسه های جایگزین باید با گاوهای نرهمان نژاد جفتگیری شوند.
گو ساله های تلیسه های جایگزین باید ازلحاظ ژنتیکی نسبت به گوساله های دیگربرتری داشته باشند .

جهت سفارش با شماره 09121990714 و یا 09120643107 تماس بگیرید.

بهترین غذا برای رشد گوساله

خوراک طلایی گوساله پرواری بهترین غذا برای رشد گوساله است.با خوراک طلایی وزن گیری ماهانه 54 کیلوگرم دیگر رویا نیست.کیفیت تضمینی و به شرط عودت (پس از یک ماه)در صورت عدم رضایت مشتری

 قیمت  خوراک دام  پرواری  طلایی  تماس بگیرید 09121990714
قیمت استارتر طلایی   تماس بگیرید 09121990714

افزایش وزن عالی این خوراک کامل است و فقط باعلوفه مخلوط می‌گردد.علوفه=(یونجه یا کاه)  وزن این محصول 1000 کیلوگرم می باشد که در بسته های 25 کیلویی عرضه می شود.

موجودی خوراک یارانه ای محدود است جهت ثبت نام تماس بگیرید

شماره موبایل دکتر زمانی

خوراک فلاشینگ گوسفند

خوراک فلاشینگ 

معرفی محصول جدید تولید شده در کارخانه مانا طب بیستون تحت نام تجاری  خوراک فلاشینگ یا  خوراک دوقلوزایی گوسفندها  .

اگر تصمیم دارید گوسفندان خود را دوقلو زا و یا چند قلوزا کنید پیشنهاد می‌کنیم از این محصول استفاده کنید . و دستورالعمل هایی که به آنها اشاره می کنیم را به خوبی روی گوسفندان خود اعمال کنید. همانطور که می دانید با وجود نژادهای مختلف گوسفندان برخی از این نژاد ها به چند قلوزا معروف هستند مانند گوسفند رمانف که در نوع خود بهترین گوسفندان چند قلوزا محسوب می‌شوند و دارای رکورد 9 قلو را در کشور روسیه را به خود اختصاص داده است. اما اگر شما قادر به تهیه چنین گوسفندان نیستید می توانید با استفاده از فلاشینگ گوسفندان خود را به چند قلوزا تبدیل کنید.ما در ادامه به شما خواهیم گفت که فلاشینگ گوسفندان چیست؟ و چگونه انجام میشود…

 

فلاشینگ گوسفندان چیست؟

از آنجایی که تهیه نژاد گوسفندان چند قلوزا و یا دو قلوزا برای برخی دامداران  ، روستاییان و عشایری امکان پذیر نیست می توانند گوسفندان خود را که از هر نژادی است با کمک فلاشینگ به چند قلوزا تبدیل کنند.

اما در پاسخ فلاشینگ گوسفندان چیست؟ می توان گفت روش جیره ای  که باعث می شود گوسفندان به چند قلو زا تبدیل شوند. برای این کار کافیست فلاشینگ گوسفندان را به صورت اصولی و دقیق انجام دهید.

مواردی که می بایست قبل از فلاشینگ گوسفندان رعایت کنید.

از آنجایی که انواع بیماریهای حاد و مزمن و یا جزئی در کمین دام زنده و گوسفند وجود دارد به هر آن احتمال مبتلا شدن به این نوع بیماری ها هست بنابر این میبایست به صورت منظم داروهای ضد انگلی را به صورت تزریقی و همچنین خوراکی به دام ها جهت مقابله با چنین بیماری ها بدهید این بیماری ها شامل انگلی و آنتروتوکسمی می باشد .

قبل از اینکه روش فلاشینگ  را روی گوسفندان اجرا کنید ابتدا دام را  توسط دامپزشکی معاینه کنید و به دستور دامپزشک اقدام به تجویز واکسن های تب برفی ،  آگالاکسی ، بروسلوز ، شاربن و همچنین آبله بکنید.

توجه داشته باشید حتما به مدت 10 دام یا همان گوسفندان خود را با علوفه های کم ارزش تغذیه کنید تا جایی که امکان دارد به آنها واکسن‌های آنتروتوکسمی تزریق کنید. واکسینه کردن دام با آنتروتوکسمی جهت جلوگیری از پرخوری گوسفندان می‌شود که این پرخوری بر اثر مصرف انواع غلات و مصرف شیر به وجود می آید.

بیماری  آنتروتوکسمی و کاهش درصد بارداری گوسفندان

همانطور که در بالا اشاره کردیم به اختلالات تغذیه گوسفندان که باعث پر خوری آنها می شود آنتروتوکسمی می گویند که دام ها با تغذیه بیش از حد شیر و انواع غلات به آن مبتلا می شود.چنانچه گوسفندان به این نوع بیماری مبتلا شوند قادر به زاییدن بره های درشت و چند قلوزا نخواهند بود بلکه شاهد بره های ضعیف خواهیم بود، این نوع بیماری به بیماری پر خوری گوسفندان معروف است که در گوسفندان باعث افزایش میزان چربی و در نهایت کاهش درصد باروری گوسفندان می شود و یا شاهد به دنیا آمدن بره های ضعیف و معلول خواهیم بود.

آمادگی گوسفندان برای تخمک گذاری

دام ها همانند انسان ها تخمک گذاری دارند و از آنجایی که گوسفندان چاق از امکان تخمک گذاری محروم هستند نباید تغذیه آنها به گونه‌ای باشد که نتوانند تخمک گذاری کنند. از این رو سعی کنید به مدت ۱۰ روز قبل از دوره فلاشینگ گوسفندان به آنها علوفه های کم ارزش در شرایط مناسب بدهید. همچنین در ده روز اول فلاشینگ از دادن علوفه های مانند گیاهان استروژنی به همچنین یونجه ، شبدر قرمز ، تره فرنگی و امثال این نوع علوفه ها خودداری کنید تا گوسفندان میش از اختلال باروری دور باشند.

اما مراحل فلاشینگ گوسفندان برای چند قلوزایی

 1. ده روز اول از فلاشینگ از دادن علوفه های  مقوی جلوگیری کنید به برخی از اسامی این نوع علوفه ها در بالا اشاره کردیم. سعی کنید در این ده روز گوسفندان میش خود را در جاهای کم تغزیه و عاری از علوفه هایی که در بالا به آنها شاره شد جهت چرا ببرید و از واکسینه کردن گوسفندان به آنتروتوکسمی چشم پوشی نکنید.
 2. در دومین قدم از فلاشینگ میبایست به مدت 15 روز گوسفندان را با یونجه تازه ،  جو و یا تریتیکاله و از این دسته از موارد تغزیه کنید.در روز 13 از دوره 15 روزه مرحله دوم قوچ ها را به مدت 3 روز در کنار میش ها رها کنید البته نباید با یکدیگر تماس داشته باشند (سعی کنید در مجاورت هم رها کنید )
 3. در سومین قدم که دوره 15 روزه قدم دوم به پایان میرسد در روز 16 تغذیه ینجه گوسفندان را قطع کنید قوچ ها را در میان میش ها رها کنید. در این حالت اگر به مدت ۱۰ روز تغذیه دانه ای گوسفندان را ادامه دهید (بدون یونجه)  و در نهایت بعد از پایان این دوره گوسفندان را به صورت جیره ای نگهداری کنید (جیره نگهداری بدهید.)

وضعیت بدنی گوسفند ان جهت فلاشینگ

از آنجایی که این امکان وجود دارد که برخی از دامداران اعتقادی به فلاشینگ نداشته باشند و در برخی موارد دیده می شود که گفته شده است دوقلو زایی و یا چندقلو زایی گوسفندان فقط به برخی از نژاد گوسفندان برمی‌گردد نه تغذیه و فلاشینگ ، اما به یقین توصیه می‌کنیم که این چنین نیست و هر نوع نژاد گوسفندان با انجام فلاشینگ می توانند دوقلو یا چندقلو به دنیا بیاورند البته که نژاد گوسفندان در چنین مواقعی تاثیر بسزایی دارد اما به این معنی نیست که دیگر نژادها نمی‌توانند بره دوقلو و چند قلو به دنیا بیاورند. فقط کافیست شما دوران فلاشینگ را به صورت کامل و اصولی انجام دهید.

معرفی برخی از بهترین گوسفندان نژاد چند قلوزا

 • نژاد رومانف
 • نژاد آواسی
 • نژاد سافولک
 • نژاد شیری لاکن
 • نژاد فین شیپ

بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا

مهمترین منبع تولید پروتئین پرورش گوسفند است که با پرواربندی آن و تولید شیر و گوشت قرمز سود کلانی به دست خواهید آورد. در کنار توجه به بهداشت دام و مراقبت از آنها و تهیه علوفه مدیریت تولید مثل گوسفند می تواند باعث افزایش زایش بره و تولد چند قلوزایی گوسفندان شود که همین امر باعث افزایش گله خواهد شد. برای تولید مثل و باروری میش ها عوامل زیادی چون سن، کیفیت تخمک، اسپرم قوچ، تغذیه مناسب ، فلاشینگ و… تاثیر دارد اما به طور حتم خرید بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا می تواند باعث افزایش باروری و زایش در گله شما شود.

آموزش نحوه دو قلوزایی گوسفندان

فلاشینگ در گوسفندان چیست؟

فلاشینگ به روش جیره ای گفته می شود که باعث به وجود آمدن قابلیت چندقلو زایی در میش می شود. تنها کافیست جیره فلاشینگ گوسفندان را اعمال کنید تا از این پس گوسفندان شما با هر نژادی بتواند دوقلو یا چند قلو بزاید.

مراحل چند قلو زایی گوسفندان

 • در اولین مرحله از فلاشینگ باید ۱۰ روز گوسفند ها را در مراتع فقیر و فاقد مقادیر چشم گیر علف به چرا ببریم و اگر گوسفند ها را در پرورشگاه ها نگه داری می کنید در طی مدت ۱۰ روز از علوفه های کم ارزش برای تغذیه ی آنان استفاده کنید و تا جایی که ممکن است گوسفندان را با واکسن دام آنتروتوکسمی واکسینه کنید.
 • در دومین مرحله از فلاشینگ باید به مدت ۱۵ روز گوسفندان را با یونجه های تازه و مواد دانه ای مانند جو و یا تریتیکاله و حتی ترکیبی از این دو مواد به صورت پلکانی تغذیه کنیم. در روز سیزدهم برنامه ی تغذیه ی ۱۵ روزه ی گوسفندان مرحله ی سوم فلاشینگ شروع خواهد شد. در واقع مرحله ی سوم فلاشینگ در میان مرحله ی دوم آغاز می شود.
 • در روز سیزدهم مرحله ی دوم، باید قوچ هارا به مدت ۳ روز طوری در مجاورت میش ها قرار دهیم که فقط یکدیگر را ببینند اما نتوانند تماسی باهم داشته باشند.
 • بعد از پایان یافتن روز ۱۵ در مرحله ی دوم، یعنی در روز ۱۶ تغذیه ی یونجه ی دام ها را قطع کرده و قوچ ها را در میان میش ها رها کنید. اما در این هنگام تغذیه ی دام ها توسط مواد دانه ای را به مدت زمان ۱۰ روز دیگر ادامه دهید. بعد از پایان یافتن این ده روز باید به دام ها و گوسفندان جیره ی نگهداری بدهید.

بهترین نژاد گوسفندان چند قلوزا

گوسفند رومانف

بهترین نژاد گوسفند چند قلوزا در جهان است که یک نژاد خالص است و حتی رکورد زایش ۹ بره را هم دارد.

 1. وزن قوچ بالغ:۸۰-۹۰ کیلوگرم
 2. وزن میش بالغ: ۷۰-۸۰ کیلوگرم
 3. افزایش وزن روزانه (در مورد بره های سه قلو و بیشتر از سه قلو): ۲۶۴ گرم
 4. میانگین چند قلوزایی: ۲۸۹ درصد
 5. بالاترین نرخ چند قلوزایی گوسفند در جهان
 6. بلوغ زود رس در سن ۳ تا چهار ماهگی
 7. قوچ رومانف در هفته دهم تا بیستم امادگی جفتگزاری با بیش از هشتاد میش رومانف را دارد

 

گوسفند سافولک

گوسفند نژاد سافولک در نتیجه تلاقی میان میش های Norfolk و قوچ­های Southdown به­وجود آمده و تثبیت شده است. رشد سریع بره سافولک از ویژگهای بارز این نژاد چند قلوزاست.

 1. وزن قوچ بالغ: ۱۲۵ – ۱۳۵ کیلوگرم
 2. وزن میش: ۷۵ – ۹۰ کیلوگرم
  P.A.T برای نرهای دو قلو ۳۰ روزه: ۱۳ کیلوگرم
 3. افزایش وزن روزانه نرهای دوقلو: ۲۹۶ گرم
 4. افزایش وزن روزانه ۳۰-۷۰ روزگی: ۴۰۰ گرم
 5. میانگین نرخ چند قلوزایی: ۱۶۰ درصد
گوسفند نژاد سافولک

گوسفند نژاد افشاری

گوسفندان  نژاد افشاری جز گوسفندانی است که پرورش آنها خیلی به صرفه است. به خصوص اینکه دارای گوشت و پشم عالی هستند. در اصل زادگاه اصلی گوسفندان افشاری متعلق به زنجان است اما با توجه به نژاد خوب این گوسفند برای پرواربندی و فروش امروزه در پانزده استان دیگر کشور چون کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، البرز، تهران، فارس شاهد گله های گوسفند افشاری هستیم. دلایل زیادی باعث شده است که امروزه گوسفندان نژاد افشاری جز پر فروش ترین گوسفندان باشد

 1. بهترین گوشت
 2. سرعت رشد بالای گوسفند
 3. مقاومت بالا در برابر سرما
 4. قدرت دو قلوزایی گوسفند
 5. بهبود  کمی و کیفی پشم گوسفند
نژاد افشاری

گوسفند نژاد قشقایی

فصل زایش این گوسفند بیشتر در زمستان و پاییز می باشد و درصد زایش آنها ۸۵ درصد و باروری آنها ۹۶ درصد و همچنین درصد دو قلوزایی گوسفند قشقایی ۲تا ۳ قلو می باشد.

گوسفندان نژاد قشقایی

گوسفند نژاد کردی

این گوسفندان به دو دسته گوسفند کردی تیپ دشتی و گوسفند کردی تیپ کوهستانی نامیده می شود

 1. میانگین وزن تولد بره‌ها ۶ / ۴کیلوگرم
 2. میانگین وزن شیرگیری ۲۰ کیلوگرم
 3. میانگین وزن پشم ۲ کیلوگرم
 4. دوقلوزائی ۱۰%
گوسفند نژاد کردی

 

گوسفند نژاد مهربان

این گوسفند دارای درصد بالایی در دوقلو زایی است که به ۱۳ درصد می رسد  و جالب است که بدانید از دومیلیون ۷۶ هزار و ۷۵۱ راس گوسفند که در همدان پرورش می یابد نزدیک به چهل درصد آن گوسفند مهربان است. حتی انقدر پرورش گوسفند مهربان به صرفه است که اقدام تلفیق گوسفند مهربان و  رومانف کرده اند.

خوب به پایان این آموزش دوقلوزایی گوسفندان رسیدیم از اینکه ما را تا پایان همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم.

دکتر ماکان هادی زمانی 09121990714

🔰جهت مشاوره با شماره۰۹۱۲۱۹۹۰۷۱۴تماس بگیرید

🔰نمایندگان فروش
فسا۰۹۱۷۱۳۴۸۹۸۰
کرج۰۹۱۲۱۸۹۹۹۰۸
مرکزی۰۹۳۶۴۵۷۴۷۹۶
شیراز۰۹۹۲۴۹۲۷۵۴۷
همدان۰۹۱۲۱۹۹۰۷۱۴
کاشان۰۹۹۲۴۹۲۷۵۴۷
کرمانشاه۰۹۱۲۱۹۹۰۷۱۴
مشهد۰۹۳۵۹۸۷۹۴۴۰
کرمان۰۹۱۳۲۹۸۸۷۲۱
ایلام۰۹۱۲۱۹۹۰۷۱۴
کردستان۰۹۱۲۱۹۹۰۷۱۴
نیشابور۰۹۱۵۰۵۷۹۹۳۰
ورامین۰۹۳۶۸۹۸۵۳۰۴
بجنورد۰۹۱۰۷۷۸۵۳۴۹
خمینی شهر۰۹۱۳۱۱۳۰۲۰۵
خرم آباد۰۹۱۶۳۹۸۲۸۸۳
تبریز۰۹۱۲۳۵۷۰۴۹۷
رودان۰۹۰۲۶۴۱۶۵۲۶
بندرلنگه۰۹۱۷۷۶۲۲۱۲۸
هرمزگان۰۹۱۷۷۶۲۲۱۲۸
جیرفت۰۹۰۲۶۴۱۶۵۲۶

 

استارتر طلایی بره

video
play-rounded-fill
video
play-rounded-fill

 استارتر بره

استارتر بره به مواد غذایی که تحت نام خاصی در یک کارخانه تولید خوراک دام به صورت علمی برای رشد بره های شیرخوار گوسفند در تبدیل از شیرخوراگی به گیاه خواری را خوراک استارتر بره می نامند.مصرف این خوراک تاثیر بسازیی در رشد شکمبه حیوان دارد و باعث وزن گیری بره ها می شود.

خوراک استارتر چیست؟

خوراک استارتر چیست؟ همانطور که می دانید تغذیه مناسب در دوران طفولیت برای هر حیوانی باعث بروز ویژگی های ژنتیکی خاص درآن حیوان می گردد.فرض کنید دو بره گوسفند دارید یکی در بیابان رشد کند و دیگری در محلی که علوفه به وفور یافت می شود و هر دو از یک میش متولد شده باشند مدتی که بگذرد و بره ها را مقایسه کنیم تفاوت چشم گیری در خصوصیات آنها مشاهده می کنیم یکی چاق و سرحال و دیگری ضعیف و بی حال .

حال اگر هردو این بره ها را به جای متعادلی ببریم رشد بره ها و تبدیل به گوسفند شدن آنها با وجودی که از ایک نژاد هم هستند فرق می کند.

پس دقت کنید که ابتدا یا استارت بسیار دارای اهمیت است اگر خوب شروع کنید و تغذیه خوبی برای گوسفند فراهم نمایید در این صورت گله های بهتری خواهید داشت ولی اگر خساست به خرج دهید گله های ضعیفی در آینده خواهید داشت .خوراک استارتر مجموعه ای از مواد مورد نیاز برای بدست آوردن حداکثر رشد بدنی در بره ها است . پس بسیار با اهمیت است نباید مورد کم توجهی قرار بگیرد

 

قیمت استارتر بره

قیمت استارتر بره از جمله مواردی است که دامداران زیاد به آن توجه می کنند ما به شما که دامدار هستید و دوست دارید به سود دهی برسید پیشنهاد می کنیم از خرید استارتر های ارزان قیمت اکیدا خودداری نمایید.شاید حساب کنید پیش خودتان که اگر من استارتر ارزان تری بخرم سوددهی بیشتری خواهم داشت ولی این اشتباه است .اگر مواد موجود در استارتر مواد قابل جذب برای حیوان نباشد .یا اینکه اصلا فاقد مواد مورد نیاز برای حیوان باشد بره ها نه تنها از رشد کافی برای پروار و فروش برخوردار نخواهند بود بلکه در صورتی که بخواهیم آنها را نگهداری کنیم حیوانات ضعیفی خواهند بود که حداقل بازدهی را به همراه خواهند داشت.

بنا براین ما به شما توصیه می کنیم که استارتری را خرید نمایید که بدانید چه موادی درآن به کار رفته است و علاوه براین آیا این مواد برای حیوان قابل جذب است یا خیر

اگر استارتری را با قیمت بالاتری بخرید و دارای همه انچه مورد نیاز بره است باشد بسیار به صرفه تر است تا بخاطر ارزانی حیوانات ضعیفی داشته باشید.

استارتر خوراکی چیست

استارتر خوراکی چیست؟ این سوالی است که بیشتر دامداران قدیمی کار یا همان سنتی کارها که فعالیت سایر دامداران نسل جدید را مشاهده کرده اند درباره آن زیاد می پرسند .بله پرورش دام و گوسفندان گرچه از قدیم الایام شغل و فعالیت بسیاری بوده است و از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است، اما نیازهای جدید بازار همراه با گرانی های پیش رو زندگی را بر دام و دامدار سخت نموده است.

امروزه دیگر نمی توان به همان روش های قدیمی اکتفا کرد و می بایست گذری داشت از تکنولوژی قدیم به جدید.

استارتر خوراکی بره چیزی خارج از شیر میش ها برای گوسفندان است .این ماده که ناشی از ترکیب ده ها ماده معدنی ویتامین ها چربی ها و پروتیین هاست به گونه ای طراحی شده که با استفاده از آن بره ها طی برنامه ریزی مشخص رشد کافی پیدا می کنند .

جیره استارتر

جیره استارتر یا همان برنامه تغذیه ای شروع گیاه خواری بره ها است .این جیره غذایی باید به وسیله برنامه خاص زمان بندی شده همراه با مصرف شیر توسط بره ها با علوفه آمیخته گردد به این برنامه زمان بندی شده که سبب می شود گوسفندان علاوه بر رشد کافی به حداکثر وزن گیری نیز برسند جیره استارتر می گویند.

استارتر طلایی بره

استارتر طلایی بره یا کنسانتره پرواری شرکت مانا طب بیستون خوراکی متفاوت می‌باشد. استارتر بره یک خوراک کامل بوده که تاثیر بسزایی در رشد و افزایش وزن بره ها و بهره وری اقتصادی دارد. مصرف استارتر بره سبب می شود، دامی با سیستم گوارش و ایمنی مناسب در مراحل پرورش داشته باشید.
بره ها بهتر است هرچه زودتر به مصرف خوراکی با کیفیت عادت کنند و پس از قطع شیر با جیره های پرواری پروار گردند.

مورد استفاده

این خوراک جهت بره های شیری از هفته دوم تا سه ماهگی قابل مصرف می باشد.

مقدار مصرف استارتر بره

هفته دوم پس از تولد بره میزان ۵۰ گرم روزانه کنسانتره به ازای هر راس بره در اختیارشان قرار دهید و این میزان را به تدریج افزایش داده تا به 1.5کیلو گرم در روز برسد . در کنار کنسانتره یونجه با کیفیت و مرغوب و پربرگ نیز در اختیار دام قرار دهید.

فرمول ساخت استارتر بره

فرمول ساخت استارتر بره در هرکارخانه ای با توجه به مطالعات انجام شده فرق می کند اما حداقل باید دارای مواد خاصی به اندازه جدول زیر باشد که بتواند نیازهای بره ها را رفع کند و به رشد و تکامل شکمبه کمک کند.

مشاهده شده که در برخی از موارد مصرف کننده بدون توجه به این مسایل اقدام به خرید نموده است و نه تنها از رشد کافی برخوردار نشده است بلگه بره ها با مصرف خوراک زیاد هم دچار سوتغذیه شده اند.

 جدول آنالیز خوراک بره استارتر:
 ماده خشک %  88
 پروتئین خام % 18
 کلسیم %  0.8-0.85
 فسفر %  0.45-0.5
 M cal/kg NEG 2.8

خوراک TMR  چیست؟

تغذیه و خوراک دادن یک علم مدیریتی مهم در صنعت پرورش گوسفند است. در نسل جدید گوسفندهای ‏شیری به علت سطح بالای تولید، مدیریت آنها مساله بسیار پیچیده و مهمی است و نیاز به استفاده از ‏تکنولوژی های مناسبی دارد. استفاده از جیره های کاملاً مخلوط یک روش خوراک دادن رو به گسترش در ‏واحد های پرورش گوسفندهای شیری است که نتایج رضایت بخش و با ارزشی در افزایش تولید شیر و ترکیبات آن ‏‏(درصد چربی و پروتئین شیر ) نشان داده است. این روش در گاهای شیری بخصوص پرتولید (سوپر) کمک ‏می کند تا به حداکثر عملکرد خود برسند و علاوه بر افزایش توان تولید شیر،عملکرد مناسب شکمبه را رقم ‏زده و می تواند از بروز بیماری های متابولیکی بویژه اسیدوز تا حد زیادی جلوگیری کند.‏جیره های کاملاً مخلوط (‏total mixed ration‏)‏در سیستم تغذیه ای ‏TMR‏ تمامی اجزای خوراک اعم از علوفه، کنسانتره، افزودنی ها و غیره با هم مخلوط ‏شده و در غلظت و نسبت معین شده ای تنظیم می شوند و بصورت آزاد در اکثر ساعات روز در اختیار حیوان ‏قرار می گیرد. در جیره های ‏TMR‏ لقمه غذایی یکنواخت و از نظر تغذیه ای متعادل است.
در این سیستم ‏تغذیه ای نیاز به مخلوط کن ثابت یا متحرک است تا جیره، کاملاً مخلوط وبین دام ها توزیع شود.البته در فارم ‏های بالای 50 رأس گوسفند شیری دارند توصیه می شود و تا حدودی مدیریت تغذیه فارم را راحت و کنترل آن ‏را دقیق تر می کند. نقش مدیریت در این سیستم بسیار قابل توجه است که باید نظارت بر علوفه و ‏انبار خوراک، فرمولاسیون جیره، گروه بندی گوسفندها، مخلوط کامل جیره و اقتصاد کاملاً مد نظر شخص مدیر ‏باشد. استفاده از جیره های کاملاً مخلوط در فارم های شیری پیشرفته رو به گسترش بوده و توانسته حدود ‏‏10-5 درصد تولید شیر گوسفندها را در دوره های شیرواری افزایش و بیماری های متابولیکی بخصوص اسیدوز، ‏نفخ را کاهش دهد.
‏نکات مورد توجه در آماده کردن جیره های‏TMR‏1- آزمایش علوفه و مواد خوراکی : از آنجاییکه ترکیبات علوفه ها یا مواد سیلویی در معرض تغییر هستند لذا ‏نمونه گیری و تست نمونه ها حائزاهمیت است. حتی الامکان باید هفته ای یک بارعلوفه و مواد خوراکی ‏تست شوند تا درصد ماده خشک و رطوبت آنها دچار تغییر نشود.‏‏2- تعیین ماده خشک مواد سیلویی : با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه باید در صورت استفاده از مواد ‏سیلویی هفته ای یا دو هفته ای یکبار درصد ماده خشک مواد سیلویی تعیین شود. درصورت پایین یا بالا ‏بودن ماده خشک مواد سیلویی کیفیت کل جیره تحت تاثیر قرار گرفته و در تولید شیر تغییر ایجاد می شود.‏‏3- تعیین ‏PH ‎جیره کاملاً مخلوط : ‏PH‏ جیره ‏‎ TMR ‎باید در نظر گرفته شود چرا که ‏PH ‎‏ محیط شکمبه ‏تحت تاثیر جیره بوده و با کم یا زیاد شدن ‏PH ‎‏، فعالیت های باکتریایی و پروتوزوآی شکمبه متحول می شوند. ‏پس افزودن بافر کافی ورساندن ‏PH‏ جیره ‏TMR ‎‏ به 6-5/5 سبب افزایش مصرف ماده خشک و بهبود تولید ‏شیر می شود.‏‏4- حفظ تازگی مواد خورکی قبل از تغذیه گوسفندها : باید توجه شود که جیره مخلوط ، مناسب با نیاز روزانه ‏گوسفندها باشد و همچنان کیفیت مواد خوراکی حفظ شود.‏لازم به ذکر است که هنگام برنامه ریزی این جیره ها باید: مصرف ماده خشک، درصد ماده خشک، پروتئین خام ‏محلول، پروتئن خام قابل تجزیه، غلظت و کل انرژی خالص شیردهی جیره، ‏NDF، ‏ADF، ‏NFC، ‏‎ ‎چربی، ‏مقدار مواد معدنی ( کلسیم، فسفر، منیزیم، پتاسیم، گوگرد، و نمک )، مقدار ویتامین ها (‏A،D‏، E ‎‏)، نسبت ‏علوفه به کنسانتره و نسبت مگا کالری انرژی خالص شیردهی به پوند یا کیلوگرم پروتئین خام در نظر گرفته ‏شوند.‏
 • جیره به طور مکرر ( هفته ای ) باید تست شود.‏
 • یونجه باید به درستی خرد شود، از علوفه های خیلی بلند و دانه های بیش از حد درشت در ‏جیره اجتناب شود.‏
 • وزن بره ها باید حداقل درهرهفته بررسی شود، تغییر در ماده خشک می تواند کل جیره ‏را تغییر دهد.‏
 • جیره باید به طور صحیحی مخلوط شود تا جیره متعادل و یکنواخت شود.‏
 • مصرف کم غذا توسط گوسفندها نشان دهنده پایین بودن کیفیت خوراک است که باید آخورها روزانه ‏بررسی شوند تا بیش از 4-3 درصد خوراک بدون مصرف در آخور نباشد.‏
 • جیره باید حدود 20-22 ساعت در روز در دسترس گوسفندها باشد.‏
 • گوسفندها باید براساس سطح تولید و سن شان گروه بندی شوند مثلاً یک فارم بدون نقص که از سیستم ‏TMR‏ استفاده می کند دارای 7 گروه تغذیه ای است. گروه گوسفندهای پرتولید، متوسط، کم تولید – گوسفندهای ‏خشک : اوایل دوره خشکی، اواخر دوره خشکی(4-3 هفته مانده به زایمان ) – بره ماده ها : بره ماده های در حال ‏رشد، بره ماده های شکم اول ‏
 • به منظور کاهش هزینه ها می توان برای گوسفندهای کم تولید ازعلوفه ها و مواد خوراکی ارزان قیمت ‏استفاده کرد.‏
 • جیره بره ماده های در حال رشد عمدتاً باید کنسانتره باشد و فقط میتوانند به مقدار کمی ‏TMR ‎‏ مصرف ‏کنند.‏
 • علوفه های استفاده شده باید دارای کیفیت خوبی باشند، بخصوص برای گوسفندهای پرتولید باید دقت ‏شود.‏
 • بره ماده ها باید بالاتر از سطح تولیدشان (20 درصد بالاتر از سطح تولید ) به خاطر رشد بدنشان ‏تغذیه شوند.‏
 • درگروه گوسفندهای خشک 4-3 هفته مانده به زایمان باید تعادل کاتیون – آنیون رعایت شود.‏
 • قطعات علوفه در ‏TMR‏ به اندازه 5/2 تا 8 سانتی متر باشد.‏
 • افزودن بافر به جیره می تواند بمنظور کاهش خطر احتمالی بروز بیماریهای متابولیکی مفید باشد.‏
 • برای هر گوسفند در حدود 80-70 سانتی متر فضای آخور در نظر گرفته شود.‏
 • ماده خشکTMR ‎‏ باید بین 45-70 درصد باشد.‏

مزایای استفاده از جیره کاملاً مخلوط ‏

 • بهبود بازده خوراک اغلب در گله هایی که از سیستم ‏TMR ‎‏ استفاده می کنند، رخ می دهد.‏
 • با مصرف جیره ‏TMR‏ شرایط محیط شکمبه مطلوب تر می شود.‏
 • یک افزایش حدود 4 درصدی در مصرف خوراک با این روش در مقایسه با جیره های معمولی می ‏تواند مورد انتظار باشد.‏
 • بروز مشکلات گوارشی و متابولیکی ( بویژه اسیدوز ) اغلب کاهش می یابد.‏
 • تولید شیر حدود 10-5 درصد با استفاده از این سیستم افزایش می یابد. تحقیقات و تجربیات نشان داده ‏است که استفاده از این سیستم موجب 900-450 کیلوگرم تولید شیر بیشتر به ازای هر گوسفند در یک ‏دوره شیردهی شده است.‏
 • کنترل ترکیبات جیره ، تدوین ومدیریت روی آن راحت تر و دقیق تر است.‏
 • قدرت انتخاب گوسفند در مصرف خوراک حذف می شود.‏
 • با افزایش مصرف ماده خشک میزان چربی و پروتئین شیر افزایش می یابد.‏
 • اتلاف خوراک در این سیستم کمتر است.‏
 • از محصولات فرعی و پسماند های زراعی و باغی می توان به کمک این سیستم استفاده کرد.‏
 • نیروی کارگری را کمتر و مدیریت را راحت تر می کند.‏
 • سطوح بالایی از مواد خوراکی را در جیره های کاملاً مخلوط می توان استفاده کرد.‏
 • این سیستم تغذیه ای آزاد مواد معدنی و دیگر افزودنی ها را کاهش می دهد همچنین امکان افزودن ‏برخی از مواد خوراکی مانند چربی، نیاسین، اوره و فرآورده های پروتئینی حیوانی را ممکن می سازد.‏

معایب استفاده از جیره های کاملاً مخلوط ‏

 • برای مخلوط کردن جیره نیاز به مخلوط کن است که هزینه بر است.‏
 • برای همه گوسفندهای یک گله جیره هماهنگ تنظیم نمی شود و گوسفندها باید سطح بندی شوند.‏
 • برای گله های کوچک (کمتر از 50 رأس گوسفند شیری ) مقرون به صرفه نیست.‏
 • در این سیستم آنالیز خوراک بخصوص برای درصد ماده خشک و رطوبت بطور مکرر نیاز است ‏‏.‏
 • نیاز به انبار ویژه ای برای عمل مخلوط سازی جیره و نگهداری می باشد.‏

نتیجه گیری :‏

تغذیه و نحوه خوراک دهی گوسفندهای شیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این درعین پیچیدگی، ‏مدیریت قوی را طلب می کند. امروز به علت افزایش سطح تولید گوسفندهای شیری، مدیریت تغذیه و روش ‏های خوراک دادن مهم بوده و نیاز به استفاده از تکنولوژی مناسب وجود دارد. جیره های کاملاً مخلوط یک روش ‏خوراک دادن است که درآن تمام ترکیبات یک جیره با هم مخلوط و به مصرف حیوان می رسد. نتایج ‏مطالعات و تجربیات متعددی مفید بودن این سیستم را در افزایش توان تولید شیر گوسفندها، افزایش مصرف ماده ‏خشک، کاهش ابتلا به بیماری های متابولیکی، کاهش اتلاف خوراک، کنترل دقیق تر ترکیبات جیره وغیره را ‏تایید کرده اند و از این رو استفاده از این سیستم در فارم های مدرن گسترش یافته و نتایج رضایت بخش و ‏ارزنده ای در افزایش تولید شیر، مقدار پروتئین و چربی شیر بدست آمده است. البته استفاده از این سیستم در ‏گله های کوچک بخاطر هزینه های تجهیزات و برخی موارد دیگر محدود است و از روش های خوراک دهی ‏دیگری استفاده می کنند.‏

رکورد وزن گیری بره ها با مصرف اصولی طبق برنامه زمان بندی دکتر زمانی 10 کیلوگرم در ماه برای بره ها بوده است که یک وزن گیری فوق العاده است

وزن این محصول 1000 کیلوگرم می باشد که در بسته های 25 کیلوگرکی توزیع می گردد